Hoppa till innehållet

Distansundervisning nu

Från Wikibooks

Distansundervisning nu! (fri översättning av titeln Etäopetuksen näytön paikka) är en guide, som snabbt ger praktisk hjälp åt lärare och läroanstalter som oväntat ställts inför distansundervisning våren 2020.

På andra språk: finska, samiska

Originaltextens redaktörer:

Tarmo Toikkanen, Sanna Brauer, Otto Burman, Eija Kalliala, Pia Kiikeri, Jari Laru, Teemu Leinonen, Harto Pönkä, Anne Rongas, Tero Toivanen, Minna Taivassalo, Matleena Laakso

Originaltextens författare:

Tarmo Toikkanen, Tero Toivanen, Sanna Brauer, Anne Rongas, Titi Tamminen, Minna Taivassalo, Pia Kiikeri, Hanne Koli, Anita Hartikainen, Sara Peltola, Kirsi Wallinheimo, Leo Lahti, Maarit Tihinen, Eija Kalliala, Jari Laru, Mikko-Jussi Laakso, Hilkka Näse, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki, Minna Myllymäki, Harto Pönkä, Tiina Mäkelä, Kaisa Haverinen, Kari Kaasinen, Matleena Laakso, Teemu Leinonen, Pasi Mustonen, Aki Saariaho, Eija Terävä, Ilona Laakkonen

“Etäopetuksen näytön paikka” har licensierats med en Creative Commons Erkännande DelaLika 4.0 Internationell-licens. Det är tillåtet att dela, kopiera, bearbeta och förbättra materialet, om de ursprungliga upphovsmännen samt kortlänk till publiceringsplatsen bibehålls och licensen hålls som densamma.

Kortlänk till den finskspråkiga versionen https://okf.fi/etaopetuksennaytonpaikka

I den svenskspråkiga översättningen använder vi ordet elev i den grundläggande utbildningen och studerande för utbildning på andra stadiet, i högskolor och inom det fria bildningsarbetet.

Till läsaren[redigera]

Denna guide är ännu under arbete, men den innehåller redan mycket visdom och många tips. Det första avsnittet behandlar distansundervisning och distansnärvaro på ett allmänt plan och innehåller anvisningar för alla utbildningsstadier. Sedan följer avsnitt för den grundläggande undervisningen, andra stadiet, högskolenivån och det fria bildningsarbetet. Det är bra att utgå från de första stegen som varje avsnitt börjar med. Genom att följa de anvisningar vom sedan ges kan du steg för steg utveckla din egen distansundervisning

Gemensamma frågor för alla stadier[redigera]

 1. De första stegen av distansundervisning
 2. Olika former av distansundervisning
 3. Lärarens arbetsskeden i distansundervisning
 4. Studerandes gruppsammanhållning och kollaborativt arbete
 5. Studerandes välmående vid distansundervisning
 6. Distansundervisning och distansnärvaro i realtid
 7. Distansundervisning vid olika tider
 8. Distansundervisning och handledning
 9. Distansundervisning och bedömning
 10. Informationssökning och informationshantering

Den grundläggande utbildningen (klasserna 0-10)[redigera]

Opetushallituksen ohjeet korvaavan opetuksen järjestämisessä (Utbildningsstyrelsens anvisningar vid avvikande undervisningsarrangemang). Utbildningsstyrelsen svarar på frågor angående coronaviruset på adressen info@oph.fi under tjänstetid kl. 8.00-16.00.

 1. Verksamhetsmodeller och anvisningar
 2. Distansundervisningens första steg utan apparater
 3. Motionsstunder i samband med studierna och att röra på sig utomhus
 4. Tips om distanshandledning för vårdnadshavare och familjemedlemmar
 5. Distansundervisningen möjliggör att barnets rättigheter uppfylls
 6. Planering av distansundervisning
 7. Tips i olika läroämnen
 8. Instruktionsvideon och annat instruktionsmaterial

Utbildning på andra stadiet (gymnasiet och yrkesutbildningen)[redigera]

 1. Gymnasiet
  1. Instruktionsvideon och annat instruktionsmaterial
 2. Yrkesutbildningen

Högskolor (yrkeshögskolor och universitet)[redigera]

 1. Distansundervisningens första steg i högskolan
 2. Tips och lärarutbildningar som läroanstalterna producerat

Det fria bildningsarbetet[redigera]

 1. Distansundervisningens första steg inom det fria bildningsarbetet
 2. Vad finns det för sätt att fortsätta med en kurs som distansundervisning?