Distansundervisning nu/De första stegen av distansundervisning

Från Wikibooks
Hoppa till navigering Hoppa till sök
 1. Minimiförutsättningar för distansundervisningen är att
  1. eleven/den studerande har utrustning för att utföra uppgifterna och för kontakt med läraren
  2. eleven/den studerande har får information om uppgifterna och om tidtabellen för att utföra dem
  3. eleven/den studerande har ett sätt att för läraren berätta att uppgifterna är utförda, eller ett sätt att lämna in uppgifterna.
  4. eleven/den studerande får handledning och respons på sitt arbete av läraren.
 2. Ta reda på vilken utrustning och vilka program och nättjänster läroanstalten använder. Använd i första hand dessa.
 3. Vid behov kan du komma överens med eleverna eller deras vårdnadshavare om ersättande utrustning. Använd i första hand den utrustning/de medel som eleverna/studerande har tillgång till - även telefonsamtal och textmeddelanden kan ingå i dessa.
 4. I distansundervisningen ska särskilt de elever och studerande som mest sannolikt behöver extra stöd eller motivering uppmärksammas. Distansundervisningen möjliggör att man med distansundervisningsmedel kan stödja små grupper. Å andra sidan klarar sig s.k. duktiga elever och studerande i allmänhet självständigt vid distansundervisning, men de behöver uppgifter enligt sin inlärningsnivå för att distansundervisningen ska vara lagom utmanande. Informera tydligt hur mycket tid det är meningen att man ska använda för uppgifterna, och beakta differentieringen även här.
 5. Skicka material och uppgifter som ska studeras som självstudier. Reservera en gemensam tid (t.ex. en lektion enligt läsordningen) för frågor samt för kamratstöd och för råd av läraren och handledaren/assistenten. Du kan använda videosamtal för hela klassen eller ringa enskilda stödsamtal till eleverna/studerande. En gemensam samling med hjälp av videosamtal t.ex. i början av dagen eller lektionen hjälper eleverna/studerande att samlas kring saken och att komma igång. Efter det kan du dejourera samtidigt som videosamtalet pågår och så länge eleverna utför uppgifterna.
 6. Det är utmanande att skapa en gemensam arbetsatmosfär på distans, men det kan lösas med olika metoder och medel. Ta i bruk en gemensam kommunikationskanal, t.ex. en WhatsApp-grupp