Distansundervisning nu/Planering av distansundervisning

Från Wikibooks
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Etäopetussuunnitelma peruskoulu (Distansläroplan för grundskolan)

Ylitornion lukion etäopiskelun suunnitelma vinkkinä ja mallina muillekin kouluille (Ylitornion lukios plan för distansstudier som tips och modell för även andra skolor.)

Hur olika klasstadier och färdighetsnivåer inverkar[redigera]

 • Lärarnas pedagogiska och informationstekniska färdigheter för att ge distansundervisning varierar, liksom elevernas färdigheter för att studera på distans.
 • Särskilt de yngsta eleverna har ännu en del att lära till och med när det gäller grundanvändning av informationsteknik. Om läraren inte har använt informationsteknik i sin klass, blir tröskeln ännu högre för en smidig användning av den.
 • När man börjar använda den borde det göras så lätt och smidigt som möjligt, och med tillräckligt och lättillgängligt stöd.
 • Inloggningen i olika tjänster kan vara en utmaning. Det kan underlätta att använda färdiga digitala lärmiljöer (t.ex. G Suite och O365). MPASSid kunde underlätta vid dessa problem.
  • Det är enklast att använda tjänster som eleven inte behöver logga in i.
  • Vid inloggning borde man i första hand använda plattformar som skolan eller kommunen skaffat, eftersom eleven kan förpliktas att använda dem.
  • Användningen av andra tjänster som tredje parter har kan endast grunda sig på en frivillig överenskommelse mellan läraren, eleven och vårdnadshavarna. Skolans egna regler ska också följas.
  • Eleverna kan sinsemellan i smågruppsarbetet också använda sådana kommunikationsappar som är bekanta för dem, men som läroanstalten inte använder.

• Skolan kunde i mån av möjlighet och behov låna ut apparater hem till eleverna mot en blankett som föräldrarna fyller i.

Lärarens utrustning[redigera]

 • Städerna och kommunerna har olika lösningar när det gäller skolornas apparater. Inom ramen för dessa har skolorna gjort olika självständiga lösningar.
 • Kan man utgå från ett antagande att alla lärare har utrustning med vilken man kan ge distansundervisning? Å andra sidan kan lärarna komma till läroanstalten under arbetsdagen för att använda läroanstaltens utrustning.
 • Olikheter ifråga om utrustning och apparater (för att inte tala om att de helt saknas) ställer villkor för hur smidiga och fungerande lösningar man kan ha i olika miljöer.

Funktionalitet i olika utrustnings- och operativsystemsmiljöer[redigera]

 • Hur de valda lösningarna fungerar med mobilapparater
 • Funktionalitet oberoende av operativsystem