Distansundervisning nu/Lärarens arbetsskeden i distansundervisning

Från Wikibooks
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Säkra verksamhetsmöjligheterna för dig själv och för eleven/ den studerande[redigera]

 • Fungerande utrustning: Dator, programvara, hörlurar, mikrofoner, webbkamera. Utan nätanslutning kan det ju inte bli någon distansundervisning.
 • Grundläggande färdigheter: T.ex. grunderna i användning av programvara, att begära ordet, chatt-kommunikation, att spara och hitta nedladdningar, inlämning av uppgifter och hantering av dem.
 • Stöd: För problemsituationer ska stödpersonernas namn och telefonnummer meddelas på förhand till dem som deltar i undervisningen och det ska säkerställas att personerna finns till hands, särskilt under undervisningspassen, då läraren är koncentrerad på att undervisa och handleda. Problemsituationerna löses tillsammans med stödpersonerna som finns i bakgrunden.

Förbered dig[redigera]

 • Regler: Utarbeta gemensamma regler och informera tydligt om dem (upprepa i början av studierna) bl.a. hur man beter sig vid nätbaserad undervisning, begär ordet osv.
 • Planera och förbered: Planera helheten för att genomföra distansundervisningen, t.ex. föreläsningsavsnitt (nedladdningar vid behov), enskilda- och gruppuppgifter, inlämning av uppgifter, tidtabeller, utnyttjande av olika inlärningsplattformar på nätet. Förbered materialet som behövs = anvisningar, beskrivning av hur studierna genomförs, tidtabeller, föreläsningar, uppgifter osv. Beakta att läraren vid distansundervisning behöver mycket mera tid för planering och förberedelse än för att hålla själva undervisningstillfället eftersom en större del av handledningen av inlärningen flyttas över till medel och material. Det webbaserade genomförandet kan naturligtvis regleras vartefter, men ju mer du tvingas korrigera i efterhand desto mer förvirrade blir eleverna/studerande. Å andra sidan kan en kurs göras för en dag eller en vecka eller en arbetsfas i taget, och ibland lönar det sig inte att göra allt färdigt på förhand.

OpenDigi-projektet erbjuder sex modeller på lätt språk som bygger på gedigen forskning om hur lärandet kan undervisas, tränas och stödjas med uppgiftsbeskrivningar åt dem som arbetar på distans.

 • Förutse och testa: Berätta på förhand om grundläggande saker för genomförandet på ett allmänt plan; vad som ingår i distansundervisningen, helheten och dess delar, t.ex. föreläsningar, uppgifter, hur eleverna/de studerande presenterar sig och de viktigaste tidtabellerna. Arrangera på förhand en ”teststund”, då alla kan få prova hur programmen, utrustningen och förbindelserna fungerar och att de är funktionsdugliga samt öva och bli säkra att använda dem.

Genomför[redigera]

 • Atmosfär: När du har förberett dig noggrant kan du i det egentliga genomförandet koncentrera dig på att skapa en mänsklig atmosfär och i mån av möjlighet sträva efter interaktion med eleverna.
 • Förbered dig ändå för problemsituationer: Får du hjälp av stödpersonerna vid eventuella problem med utrustningen? Kan du vid behov dela ut uppgifterna till eleverna/studerande på något alternativt sätt, t.ex. per e-post eller med någon annan tjänst som eleverna/studerande annars också använder? Kan du använda någon inofficiell plattform om de officiella av någon orsak inte fungerar? Har du färdigt kontaktuppgifter till eleverna ifall det skulle behövas?
 • Var aktiv: Om distansstudierna pågår en lång tid eller innehåller flera separata uppgifter, ska eleverna/studerande ändå uppleva att du som lärare är närvarande och handleder. Du kan till exempel inleda distansstudierna med en videosamling och sedan dejourera om de studerande har något att fråga. Du kan också börja en dag eller en lektion med en kort videohälsning och instruktion och med enskilda eller gruppmeddelanden ta kontakt och följa med vad som görs i grupperna.
 • Håll pauser: Kom ihåg att det är bra att hålla raster och pauser också vid distansundervisning. Instruera eleverna/studerande att gå utomhus. Du kan också be dem ta bilder av sin utomhusvistelse.

Utveckla och utvecklas[redigera]

 • Begär och samla in respons. Utveckla uppgifterna och sätten för att genomföra dem utgående från responsen.
 • Utveckla din distansundervisning tillsammans med kolleger. Utvecklandet underlättas om du samarbetar med andra lärare. Det lyckas både i arbetsgemenskapen och i olika nätverk (t.ex. Facebook-grupper och Twitter-diskussioner).

Opettajana virtuaaliluokassa (Som lärare i en virtuell klass) -projektet har material med lösningar av olika frågor som dyker upp i distansundervisningen.