Distansundervisning nu/Distansundervisningens första steg inom det fria bildningsarbetet

Från Wikibooks
Hoppa till navigering Hoppa till sök

För en lärare inom det fria bildningsarbetet är det frivilligt att ge distansundervisning. Undervisnings- och kulturministeriet har gett följande information om statsrådets riktlinjer:

Läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas, den grundläggande konstundervisningens samt det fria bildningsarbetets utrymmen stängs fram till den 13 april 2020 och närundervisningen ställs in. Undervisningen och handledningen ordnas i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt, bl.a. genom distansstudier, digitala läromiljöer och -lösningar samt vid behov genom självständiga studier. Arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020.

Vid planering av distansundervisning borde man först tänka på följande saker:

  1. Är det nödvändigt att fortsätta med undervisningen som distansundervisning?
  2. Har de studerande jämlika möjligheter att fortsätta med studierna som distansstudier?
  3. Bibehålls undervisningens kvalitet vid övergång från närundervisning till distansundervisning?
  4. Kan du ordna distansundervisningen inom ramen för den förberedelsetid som går åt till normal närundervisning och kursens undervisningstimmar?
  5. Har du tillräckligt med kunnande för att genomföra kursen som distansundervisning?
  6. Om det finns luckor i kunnandet, vilket slags digitalt stöd upplever du att du behöver?