Distansundervisning nu/Studerandes gruppsammanhållning och kollaborativt arbete

Från Wikibooks
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hur får man eleverna/ de studerande att delta i en kollaborativ, delad och interaktiv verksamhet så att studierna inte blir ett ensamt sittande framför skärmen eller vid apparaten.

 • Undervisningssituationen arrangeras som en videoundervisning, och då kan eleverna/studerande se varandra och diskutera med läraren och med andra.
 • När en elev/studerande kommer med i den webbaserade undervisningen hälsar man på hen med namn. Gruppindelningen övar man in på nätet den första gången, även om gruppen skulle vara känd. På det sättet lär man sig spelreglerna och övar sig i kommunikation.
 • Uppvärmningsövningar på chatten eller videolektionen t.ex. så att man varje morgon ställer aktiverande frågor som alla i tur och ordning får ställa till vem de vill. Genom det lär man sig diskutera på nätet med olika personer.
 • Undvik att hålla långa föreläsningar och monologer. Engagera eleverna/studerande med olika uppgifter eller frågor. Använd chatten under föreläsningssekvenserna, så att också en föreläsande undervisning i bästa fall är en fortlöpande dialog.
 • Sträva efter att i mån av möjlighet utarbeta grupparbeten eller pararbeten. I dessa kan eleverna/de studerande sinsemellan diskutera tankar som uppgifterna gett upphov till och stödja varandra. Eleverna/studerande lyckas arbeta bra i grupp med många olika tillämpningar, men även till och med genom traditionella telefonsamtal.
 • Ordna så att man växlar mellan smågruppsarbete och arbete tillsammans med hela gruppen.
 • Det lönar sig att i början noggrant följa med smågruppernas verksamhet och dynamiken mellan deltagarna. Försök skapa så fungerande smågrupper som möjligt så att deltagarnas interaktion på nätet är smidig.

Principer för en respektfull dialog: Spelreglerna för en konstruktiv diskussion enligt Sitras Dialogpaus fungerar bra i början. Judy Rees Clean Language verkar också vara bra: formuleringar byggs upp så de blir mer respekterande och eftertänkta genom övning.

Dialogpausanvisningar:

 • 🌿 Förbered väl
 • 🌿 Lyssna på de andra
 • 🌿 Fråga av tystlåtna
 • 🌿 Var närvarande, koncentrera dig på stunden
 • 🌿 Var inte övermodig
 • 🌿 Försök förstå andra så bra som möjligt
 • 🌿 Var alltid ärlig