Distansundervisning nu/Distansundervisning och distansnärvaro i realtid

Från Wikibooks
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Elevernas/studerandes närvaro vid distansundervisning kan granskas med hjälp av begreppet distansnärvaro. Eleverna/studerande är via digitala medel närvarande antingen samtidigt, med andra ord i realtid (synkront) eller vid olika tider, d.v.s. inte i realtid (asynkront).

Ofta är det klokt att genomföra distansundervisning som en kombination av närvaro som inte är realtid och som är i realtid. Vid interaktion som inte är i realtid används till exempel en chatt och ett diskussionsforum. Mer info om detta ges längre fram. Vid undervisning i realtid däremot är närvaron av samma slag som vid interaktion öga mot öga, den är bara förmedlad av teknologi.

Hur ska man arrangera ett fungerande webbinarium? Ladda gratis ner Toimiva webinaari -kirja.

Distansnärvaro i realtid via en vanlig telefon[redigera]

I en situation, då ingen annan teknologi står till buds, passar också en vanlig telefon som medel för undervisning i realtid. Telefonen är ett gott medel eftersom alla elever/studerande känner sin lärare som person och redan rösten räcker till vid kontakten med en bekant människa. Med hjälp av telefonens röstsamtal kan läraren hålla kontakt med sina elever/studerande, men en elev/studerande kan också ringa till och med mitt under en lektion till läraren. Det är viktigt speciellt i krissituationer, då det annars kan vara svårt att ha kontakt t.ex. på grund av bristfälliga program eller terminaler. Kontakt med röstsamtal kan anses vara ett slags minimikrav.

Känslan av närvaro kan höjas med hjälp av aktivt lyssnande. Vid röstsamtal ersätter namnet ögonkontakten. Det lönar sig för alla som deltar i distansundervisning med röstsamtal att leta upp en lugn diskussionsmiljö, där de kan koncentrera sig på interaktionen.