Distansundervisning nu/Informationssökning och informationshantering

Från Wikibooks
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Grundläggande anvisningar för informationssökning och för användning av information[redigera]

Vad vill du veta? Vilket tema vill du ha information om? För vilket syfte behöver du information?[redigera]

Vilken slags information behöver du? Behöver jag bara en snabb bekräftelse av någon sak eller behöver jag helt ny information?

Basfakta som årtal, ytor eller presidenter kan man söka t.ex. på Wikipedia, men information som man får därifrån lönar det sig att säkra via en annan källa.

Lista nyckelord för ditt tema.[redigera]

Samla en lista över ord som anknyter till ditt tema. Skriv också upp frågor som du kommer på. Du kan använda olika slags arbetsverktyg som t.ex. en tankekarta.

Använd en sökmotor för att söka källor. Gör sökningar med dina valda nyckelord.[redigera]

Ett bra sökord är i grundform. Välj ditt sökord enligt den omfattning som ditt tema har och enligt vad du vet.

Med ett mer omfattande begrepp får du mer information, men genom att dra nytta av vad du redan vet kan du också välja ett snävare sökord, Till exempel ”skog” är ett mycket omfattande sökord, medan ordet ”gran” är ett betydligt noggrannare sökord och tema.

Information om Googles sökoperatorer hittas via denna länk.

Hur använder jag sökmotorer?

De flesta sökmotorer har en algoritm, som i motorn sparar de sökningar du gör och försöker gissa vad du söker. Dina sökresultat kan vara annorlunda än andras sökresultat med samma termer.

Du kan också prova att söka med andra sökmotorer än Google. Exempelvis:

Ask, Bing och Duckduckgo (som inte laddar ner personliga uppgifter).

Övriga anvisningar för användning av sökmotorer.

Söktips i ett nötskal[redigera]

 • Tydliga fraser, ingen skillnad om det är stora bokstäver, skiljetecken, olika sökfraser kan kombineras obegränsat
 • Minustecken (-) strax före ett ord lämnar bort resultat där det ifrågavarande ordet förekommer hund -mårdhund
 • Citationstecken används som hjälp vid exakt sökning ”sök denna sats”
 • * är joker ”I’m * in the rain”
 • Avgränsning enligt webbplats site:jamk.fi avgränsar sökningen till den webbplatsen
 • Filtyp file:pdf avgränsar sökningen till pdf-filer
 • Avgränsning enligt innehållstyp, publikationsdag, behörigheter via verktygsfältet
 • Observera även Google Scholar för vetenskapliga artiklar och Google Books för böcker

Bekanta dig med källorna och bedöm hur tillförlitliga de är[redigera]

Vad allt ska jag beakta när jag undrar om en källa är tillförlitlig?

Tillförlitligheten för källor på nätet kan bedömas t.ex. på följande grunder:

 • Finns det information på webbplatsen om dess upphovsmän och utgivare?
 • Finns det information på webbplatsen om när den har gjorts eller uppdaterats?
 • Är det enkelt att hitta det centrala innehållet på webbplatsen?
 • Är syftet med webbplatsen informationsförmedling eller undervisning, eller försäljning och reklam?
 • Är webbplatsen permanent?
 • Är det en webbplats för myndigheterna, en nyhetsservice eller en organisation? Eller är webbplatsen en diskussionssajt, reklamsajt eller en privatpersons sajt?

Ta redan i det här skedet vara på uppgifter om alla källorna. Espoon kaupunginkirjaston ohje verkkotiedon arvioinnista (PDF).

Välj de källor som är lämpligast för ditt tema och din uppgift[redigera]

Avgränsning av sökresultatet. Vilken slags information och hur mycket av den behöver jag? Hur avgränsar jag sökresultaten? Bedöm åldern och tillförlitligheten på det material du hittat. Bedöm hur den information du hittat passar för ditt behov. Vilken synvinkel har den produkt du utarbetar? Behöver du forskningsinformation?

Ange alla källor. Var hittades informationen?[redigera]

Gör källhänvisningar enligt anvisningarna. På Kopiraittilas (Kopiostos) webbsidor finns ohjeita lähdemerkintöjen tekoon (PDF) (anvisningar för källhänvisningar).

Hur använder jag informationen?[redigera]

På vilket sätt använder jag informationen? Föredrag? Analys? Åsikt?

Vilket material använder jag, hur använder jag det?

Observera upphovsrättigheterna!

Teosten hyödyntäminen omassa projektityössä (Användning av verk i ett eget projektarbete), Kopiraittilas anvisningar:

 • Elevernas/studerandes egen informationssökning är central vid bearbetning av olika uppgifter och projekt. Finna.fi är en trygg söktjänst med ett rikt material som kan användas i undervisningen och lärandet. Finna har rikligt med digitala material från arkiv, bibliotek och museer såsom bilder, böcker, kartor, videon och ljudband.
  • Finna Luokkahuone är en avgiftsfri webbplats inriktad på grundskol- och gymnasieundervisningen och där finns:
   • Anvisningar, instruktionsvideon och uppgiftsvideon för informationssökning och användning av material (Creative Commons -licenser) samt tips på användning av Finnas favoritlistor i undervisningen
   • Färdiga materialpaket med uppgiftsvideon i olika läroämnen
 • I det Akademifinansierade ARONI-projektet utforskades och utvecklades pedagogiska metoder och modeller för undervisning av kollaborativa kunskaper och färdigheter, särskilt i forskande läsning på nätet. Material från undervisningsinventeringen (informationsinslag om ämnet, lärarens anvisningar, uppgiftsbeskrivning, stomme för de studerandes arbetsdokument, mall för att bygga upp ett OneNote-utrymme. Här en länk till en blogg, där länkarna har sammanställts (kommer till aoe.fi-portalen, när paketering är möjlig)

Det nationella biblioteket för öppna lärresurser[redigera]

Det för alla utbildningsnivåer avsedda Biblioteket för öppna lärresurser, som öppnades så sent som 9.3.2020, är tillgängligt på adressen aoe.fi. Förhoppningsvis hittar du intressanta undervisningsmaterial i biblioteket. En nedladdning av bibliotekets publikationswebbinarium kan ses på denna adress. På samma sida finns också ett bildspel över webbinariet samt svar på frågor som ställdes under webbinariet.

Du hänger med vad som händer i Biblioteket för öppna lärresurser genom att på Twitter följa med visningsnamnet @aoe_suomi - samt naturligtvis genom att använda tjänsten.