Distansundervisning nu/Tips och lärarutbildningar som läroanstalterna producerat

Från Wikibooks
Hoppa till navigering Hoppa till sök

ePakki: Avdelningar: Työkaluja oppimisprosesseihin; Ideakortit & Opiskele itsenäisesti.

På Uleåborgs universitets Digipedavinkit-webbplats publiceras regelbundet små Digipedavinkit-sivustolla (digipedagogiktips) för undervisningen.

Tipsen delas som kollegialt stöd till glädje för alla lärare vid Uleåborgs universitet som använder digitala medel och verktyg i sin undervisning. Tipsen består av korta och små beskrivningar med olika exempel på användning av diverse tjänster eller medel som stöd för undervisning och lärande.

Centret för universitetspedagogik HYPE, Helsingfors universitet: Mi­ten muut­taa kurs­si ja opetus etä- ja verk­ko-ope­tuk­sek­si Mood­lea hyö­dyn­tä­mäl­lä: pe­da­go­gi­set pe­rus­oh­jeet yli­opis­ton opet­ta­jil­le (Att modifiera existerande kurser till distansundervisning genom att främst använda sig av Moodle: grundläggande pedagogiska principer för universitetslärare (anvisningarna finns också på engelska och svenska )

DigiCampus – Högskolornas gemensamma digitala lärmiljö, pedagogik och tjänster

DigiCampuksen Moodle- ja muut koulutukset (DigiCampus Moodle- och andra utbildningar)

CampusOnline är en gemensam digital studieutbudsportal för de finländska yrkeshögskolorna som samlar över 20 yrkeshögskolors nätstudieperioder.

eAMK - sivusto (eAMK -webbplatsen). Webbinarier, PedaCasts och många erfarenheter, tips och länkar till stöd för nätundervisning.

UEF Flipped Learning är Östra Finlands universitets webbplats för flipped classroom -metoden, dvs. s.k. omvänd eller flippad undervisning. Det är inte enbart fråga om distansundervisning, men man kan arrangera pedagogiken och interaktionen genom att utgå från flipped classroom -metoden. I materialet har man också beaktat distansstudiernas andel.

Praktiskt inriktade material till stöd för planering[redigera]

Pedagoginen käsikirjoittaminen (Att skriva pedagogiska manuskript)

Suunnittelulomake (Pedagogiskt manuskript)

Pedagogiset mallit Gilly Salmonin viiden askeleen malli (Gilly Salmons femstegsmodell)

Carpe Diem -malli (Carpe Diem -modellen) för planering av en kollaborativ nätkurs Carpe Diem - presentation på finska

Du, Mary, hör nu här... Ajatuksesta toteutukseen - pedagoginen käsikirjoitus Presentation på Sulautuva opetus & oppiminen -seminariet 2012.

Minna Lakkala: Mitä opettajan tulee tietää suunnitellessaan yhteisöllistä oppimista edistäviä opetustilanteita

Miltä verkko-opetus näyttää opiskelijasta

Huomioitavaa verkon opetuskäytössä

Verkko-opetuksen tuotannosta opittua

Pedagoginen käsikirjoitus ja StoryBoard

FiTech Oppimismuotoiluntyökalupakki ja Verkko-oppimisen muotoilukirja (Verktyg för design för lärande och Designboken för e-lärande)

Material för olika ämnesområden/branscher[redigera]

Utbildningsområden i medicin[redigera]

MEDigi-projektet har samlat digipedagogiska tips och utbildningar i Medigis DCMoodle: på grund av den rådande coronasituationen strävar vi för MEDigi-projektets del efter att stödja och förstärka digifärdigheterna på utbildningsområdena i medicin. På adressen www.digicampus.fi (inloggning i Digicampus Moodle sker med HAKA -lösenord) På Moodle-plattformen finns MEDigi digipedagogiska tips och utbildningar. Digipedagogiikan aakkoset (Digipedagogiska alfabetet) är under uppbyggnad, men det har tips och en del teman. Det lönar sig att börja med delen för att skriva digipedagogiska manuskript.

MEDigi anordnar också kontinuerligt digipedawebbinarier. Följ utbildningskalendern i DCMoodle eller på webbplatsenmedigi.fi/. Dessutom har MEDigi-aktörer gratis tillgång till MEDigi kompetensmärkesutbildning. När du avlägger märket får du handledning i att genomföra din undervisning. Via den här länken får du bekanta dig med och ansöka om kompetensmärken.

Beakta även att det nu är ett bra tillfälle att som pilotförsök testa redan färdigt nationellt MEDigi studiematerial i den egna undervisningen!

Virtuella patientfall och utbildning som MedEdu erbjuder[redigera]

I MEDigi-projektet har man pilotförsök med ett finländskt virtuellt patientcase-program som MedEdu producerat. Programmet passar för medicinska utbildningsbehov i dess nuvarande from. Av programmet skapas som bäst ett omfattande materialpaket för självstudier. Utbildningsmaterialet publiceras från 1.4 i Digicampus Moodle. Kursen MEDigi digipedagogisia vinkkejä ja koulutusta --> Virtuaalisimulaatiot ja pelit --> Virtuaaliset potilastapaukset MedEdu -kouluttaa. I Moodle tar man i bruk en diskussionsavdelning, via vilken det är möjligt att fråga om utarbetandet av patientfall och om programmet direkt av MedEdu.