Distansundervisning nu/Distansundervisning vid olika tider

Från Wikibooks
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Distansundervisning genomförs ofta vid olika tider eller asynkront. Då kan uppgifter ges och man kan diskutera dem exempelvis per e-post, i wilma-meddelanden och/eller genom att använda verktyg i lärmiljöer (t.ex. en diskussionsspalt).

En sådan rytm i distansundervisningen är långsammare än vid videokontakt eller på chatten. Skriftliga meddelanden är ofta längre, men känslan av närvaro börjar snabbt minska. Distansundervisningen kännetecknas också allmänt av att kroppsspråket saknas, men det förstärks särskilt i undervisning som inte är i realtid. Därför kan ditt meddelande kanske missförstås. Det är därför bra att läsa igenom innehållet några gånger innan man sänder eller publicerar det.

Asynkron distansundervisning är inte alltid i textform, utan kan vara i annan form t.ex. video. Videon kan man göra själv för olika ändamål (handledning, motivering, undervisning, respons). Dessa kan vara mycket enkelt genomförda och vara t.ex. hälsningar som filmats med mobiltelefonen, eller så kan de till exempel vara PowerPoint-baserade, tecknade videon eller skärmdumpar.

Mottagaren förstår innehållet bättre om du använder effektmedel som ditt verktyg erbjuder. Förutom rubrikstilar kan texten t.ex. kursiveras, ges fet stil, ha olika fonter, bilder osv.

Nio centrala saker att komma ihåg vid kommunikation som inte är i realtid

 1. Kom ihåg åtminstone dessa
 2. Svara
 3. Svara så fort som möjligt
 4. Svara på allt
 5. Var äkta och ärlig
 6. Var redo för dialog och för att motivera dina egna beslut
 7. Försäkra dig om en gemensam förståelse
 8. Ibland är det bra att begära in en annan åsikt eller att sova på saken
 9. Tack, ursäkta, varsågod.

Meddelandets förordsdel: tänk noga efter hur du inleder ditt meddelande[redigera]

Fundera på hur ditt meddelande berör mottagaren? Det är bra att inleda ett skriftligt meddelande på ett positivt sätt: a) skriv personligt inriktade tack; b) beröm eleven/studerande; eller c) uppmuntra eleven/studerande att också i fortsättningen vara i kontakt.

Meddelandets avhandlingsdel: svara tillräckligt noggrant och uttryck även känslor[redigera]

För att en interaktion som inte är i realtid ska fungera är det skäl att sträva efter att svara på alla frågor. Om du inte kan svara, försök åtminstone i ditt svar beakta de frågor som ställts: jag vet inte hur jag ska svara på detta, men jag tar reda på.

När du besvarar en elevs frågor eller överhuvudtaget skriver ett meddelande till eleverna/studerande ska du skriva ditt meddelande så att det ”öppnas”. Enbart länkar är inte ett fungerande sätt att kommunicera interaktivt i en undervisning som inte är i realtid. Eftersom kroppsspråket saknas helt i en undervisning av detta slag är det bra att du i dina meddelanden även reagerar på känsloplanet.

Förvissa dig om att alla förstod ditt meddelande rätt. Du kan fråga helt direkt: ”förstod jag rätt att”. Användningen av smileys hör till den moderna kommunikationen, men det är en konstgren för de har många betydelser. Det lönar sig att använda smileys om det är naturligt för dig och om de övriga parterna i kommunikationen använder dem.

Som vi redan tidigare konstaterade har textens uttryck en stor inverkan på innehållet. Använd med andra ord de formateringar som ditt medel möjliggör, det må sedan vara rubrikstilar, kursivering av texten eller något annat.

Meddelandets avslutningsdel: avsluta meddelandet på ett sätt som passar dig och sträva efter att få motparten att fortsätta diskussionen[redigera]

I meddelandets avslutningsdel lönar det sig att fråga om hen (eller de) fick svar på de ställda frågorna. I det sammanhanget lönar det sig att också i fortsättningen uppmuntra till diskussion. Med tanke på alla är det bra att i avslutningsdelen i en uppmuntrande anda behandla hur man fortsätter framåt härifrån.

Om du ställde frågor till eleven lönar det sig i denna punkt att tydligt utrycka när du önskar få svar på dina framställda frågor. Avsluta ditt meddelande vänligt och använd en sluthälsning som passar din stil. Det lönar sig att avsluta meddelandet så informellt som möjligt och att i samband med det bifoga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer och andra nödvändiga kontaktuppgifter).

Mer ingående tips

 • För interaktion med en enskild
 • För interaktion med en smågrupp
 • För interaktion med en större grupp / en klass