Lathund för terminalkommandon i linux

Från Wikibooks

I samband med att vi gjorde ett arbete kring linux Ubuntu insåg vi att det saknas en enkel lathund för terminalkommandon i linux på svenska. Två olika klasser på John Bauer gymnasiet i Uddevalla fick i uppgift att välja olika kommandon och skriva utförligt på svenska om varje kommando:

 • Vad heter det?
 • Vad gör det?
 • Hur används det? med exempel.

Eleverna fick absolut inte kopiera och klistra in utan varje elev skulle själv ta fram det viktigaste om kommandot, pröva det själv i terminalfönstret i Ubuntu 11.04, och därefter fylla i texten. På det viset tänkte vi att vi kollektivt kunde skapa en gemensam bok på sex timmar.

Detta kopplades sedan till mål 5 i Operativsystem-linux kursen:

Mål 5: Eleven skall kunna använda de vanligaste kommandona i ett operativsystem.


Terminalfönstret är och förblir det mest grundläggande sättet att hantera kommandon i linux, unix och liknande system. Samtidigt är det inte alltid så lätt att hitta information om hur man använder de olika kommandona på svenska. Av den anledningen finns den här lathunden med olika terminalkommandon och med sina vanligaste växlar:


Smarta kommandon[redigera]

clear - rensar terminalfönstret (andra gången).

login - loggar in på en ny användare (Krävs root-behörighet)

date - Visar det aktuella datumet

whatis - Beskriver nästan alla program i Linux. Informationen är tagen ifrån manualens korta beskrivning

man - manualfilen för programmet på detaljnivå med tillhörande tillgängliga flaggor/parametrar.

Grundläggande kommandon[redigera]

Pipe-verktyg[redigera]

Kan även kallas UUOC-program – "Useless Use Of Cat"

 • tail – Visa endast de sista raderna i en textfil
 • less, more – Visa en fils innehåll i ett rullbart fönster där du kan rulla upp eller ner med piltangenterna,
 • grep

Administrativa kommandon[redigera]

 • adduser – Lägger till nya användare till systemet
 • deluser – Raderar en befintlig användare i systemet
 • logrotate – program som håller logfilerna måttliga och raderar gamla loggar, körs med cron/anacron
 • cron och anacron – sköter regelbundet återkommande uppgifter, såsom säkerhetskopiering, styrs genom /etc/crontab, /etc/cron/{hourly,daily,weekly,yearly} och /etc/cron.d/
 • passwd – Ändra lösenord
 • sudo – Utför ett linuxkommando med rättigheter som om du vore användare root
 • su - Ett annat kommando för "root-användaren." Exempelvis, su login.

Nätverkskommandon[redigera]

 • ip a (förut ifconfig) – Visa din IP-adress samt dina nätverksuppkopplingar
 • iwconfig
 • iwlist
 • ping – Sänd ett packet för responsstatus, och verifiering av nätkontakt, till en annan enhet, såsom en server/dator o dyl.
 • iptables – Linux standardnätfilter/brandvägg för brandväggsregler etc. Filter-tabell är angedd som standard om inget annar har angetts.

Linux systemkommandon[redigera]

 • top – Visar en lista över Linux processer
 • du"disk usage" skriv ut hur mycket diskutrymme som alla underliggande filer och kataloger kräver
 • kill - dödar en process
 • killall – "Döda" (stäng av) dataprocesser, t.ex. program, i Linux vanligen enligt givna kriterier, i vissa unixar ordagrant alla
 • free – visar tillgängligt primärminne och växlingsutrymme

Filkommandon[redigera]

 • chmod – ändra rättigheter till en fil eller filkatalog
 • chown – ändra ägarskap (byt ägare till) av en fil eller filkatalog
 • chgrp – ändra grupprättigheter på en fil eller filkatalog
 • cat – Visa en fils innehåll i terminalfönstret
 • cd – Ändra vilken katalog du står i
 • cp – Kopierar fil eller katalog
 • rm – Tar bort/ersättet en fil (OBS: Permanent!)
 • ls – Visa alla filer som finns i den nuvarande katalogen
 • mkdir – Skapa en ny filkatalog under katalogen där du står
 • mv – Flytta en fil till en ny filkatalog och/eller byt namn på den
 • nano – Enkel och snabb texteditor
 • pwd – Visa namnet på den katalog där du står

Omständliga kommandon[redigera]

 • alias
 • /bash scriptning/bash scriptning – (med åtminstone ett vilkor)
 • vim
 • export – (miljö variabler)
 • sort
 • crontab – en schemaläggare av aktiviteter som skall utföras regelbundet
 • wget – ett statiskt nedladdningsprogram som körs lokalt på datorn. Kan t.ex. ladda ner hemsidor