Hoppa till innehållet

Lathund för terminalkommandon i linux/cp

Från Wikibooks


cp -r mapp mapp.bk

Detta kommando skapar en backup på den valda mappen. Backupen får här namnet "mapp.bk"

cp -p -r mapp mapp.bk

Med tillägg av "-p" får kopian samma "senast ändrad"- och "senast använd"-tidsstämpel som ursprungsfilen. Användarnamn m.m. bibehålls om möjligt (sällan för andra än root).

Om jag vill skapa en backup på min HoN map så skriver jag

cp -r /home/games/HoN /home/newgames/

Man ska skriva platsen på den mappen man vill kopiera och stället man vill lägga backupen

Om du inte vill skriva över något i misstag, använd växeln -i:

cp -ri home/games/HoN /home/newgames/

Kommandot cp, (copy). Kommandot använder man för att kopiera filer och mappar. När man ska kopiera så använder man sig av att gå till platsen (exempel: cd /home...) När man ser att man ligger där skriver man cp "filens namn" "/home/...+ kopierades namn" i mitt fall "

cp test /home/jogu2801/test2

När man ska kopiera mappar använder man sig av samma metod fast med ett "-r" exempel: "

cp test -r /home/jogu2801/test2
Cp –r – Kommandot skapar en backup på mappen du väljer. (Exempel: cp -r /home/games/minecraft - /home/games/backups/minecraft)