Hoppa till innehållet

Lathund för terminalkommandon i linux/sudo

Från Wikibooks

Sudo: Tillåter dig till att bli root (admin) och på så sätt kunna utföra speciella kommandon. Vanligen behöver man skriva in sitt lösenord (sitt eget) vid användning av sudo.

Ett exempel på hur man kan använda sudo är:

sudo apt-get upgrade 

då anger man att man är administratör och har rättighet till att uppdatera mjukvaran till fullo.


Sudo ger en tillåten användare möjlighet att köra ett kommando som superanvändare eller en annan användare, som anges i sudoers-filen. Den verkliga och effektiva UID-och GID är inställda för att matcha de i målet användaren som anges i passwd-filen och gruppen vektor initieras baserat på koncernens filen. Om ”invoking” användaren rot eller när målet användaren är samma som ”invoking” användaren, ingen lösenord krävs. Annars kräver sudo att användarna autentiserar sig med ett lösenord som standard. När en användare har blivit autentiserad, är en tidsstämpel uppdateras och Användaren kan sedan använda sudo utan lösenord för en kort tid.