Hoppa till innehållet

Lathund för terminalkommandon i linux/chmod

Från Wikibooks


chmod Kommando för att kontrollera vem som kan använda en viss fil eller filerna i en viss katalog.

chmod a+r fil

Låter alla läsa filen "fil"

chmod go= fil

Tar bort alla rättigheter till "fil" för andra än ägaren.

chmod go=x katalog

Låter andra än ägaren komma åt filer i en katalog, men inte se vilka filer katalogen innehåller. På så sätt kan de som vet att en viss fil finns där komma åt den (om filrättigheterna tillåter det), men inte andra (om de inte kan gissa namnet).

chmod -R g+rX,o-r katalog

Låter alla i gruppen läsa filerna i en katalog, tar bort läsrättigheter för de andra. "-R" anger att ändringen skall göras också i underkataloger etc. Notera att gruppen med u,g,o och flaggorna skall skrivas utan mellanslag.

chmod u-x fil

Filen skall inte betraktas som ett datorprogram (för ägaren).


chmod: ändrar file mode bitar av varje given fil enligt läge, som kan antingen en symbolisk representation av förändringar att göra, eller ett oktalt tal representerar lite mönster för det nya läget bitar.

Formatet för en symbolisk läget är [ugoa ...][[+-=][ perms ...]...], där perms är antingen noll eller flera brev från den inställda rwxXst, eller en enda brev från den inställda Ugo. Flera symboliska lägen kan ges separat betygsatt med kommatecken.

En kombination av bokstäver ugoa kontroller som användarnas tillgång till Filen kommer att ändras: den användare som äger den (u), andra användare i filens grupp (g), andra användare inte i filen grupp (o), eller alla användare (a). Om ingen av dessa ges, är den effekt som om en fick, men bitar som ställs in i umask påverkas inte.

Operatören + orsakar det valda bitar filen läge för att läggas till befintliga filen läge bitar av varje fil, - gör att de tas bort, och = Får dem att läggas och orsakar att nämnas bitar tas bort förutom att en katalog är inte omnämns som användare och grupp bitar ID påverkas inte.

Bokstäverna rwxXst välj fil läge bitar för berörda användare: läs (r), skriva (w), exekvera (eller sök efter kataloger) (x), kör / sök bara om filen är en katalog eller redan har exekverarättigheterna för några användare (X), som användare eller grupp-ID om verkställighet (s), begränsad dele- ning flagga eller klibbiga bitar (t). Istället för en eller flera av dessa brev, Du kan ange exakt en av bokstäverna Ugo: behörigheter beviljades till användaren som äger filen (u), vilka behörigheter som ges till andra användare som är medlemmar av filens grupp (g) och behörigheter beviljas användare som är i något av de två föregående kategorierna (O).