Hoppa till innehållet

Lathund för terminalkommandon i linux/su

Från Wikibooks

su – Du får root-access som SuperUser under förutsättning att du kan root-lösenordet.

  • su elev = byter till angiven användare
  • su = enbart su byter till root
  • su - user = ger dig användarens omgivning som om du loggat in som denna, t.ex. hamnar du i användarens hemkatalog

Avsluta su-sessionen med exit.

Om du bara vill köra ett kommando, motsvarande sudo kommando kan du ge kommandot med flaggan -c. Om kommandot skall ha parametrar eller specialtecken måste du lägga det inom enkla eller dubbla citationstecken (beroende på hur specialtecknen skall hanteras):

sudo -c "kommando"

su kräver att man är root eller kan lösenordet. För sudo räcker det att man kan sitt eget lösenord – och har lämpliga rättigheter genom konfigurationsfilen /etc/sudoers.