Hoppa till innehållet

Lathund för terminalkommandon i linux/iwlist

Från Wikibooks


Iwlist används för att visa en stor bit av information från ett trådlöst nätverkskort som inte visas av iwconfig. Detta är vanligtvis lista med parametrar. Man skriver kommandot utan "-" efter "iwlist" (ex. iwlist scanning). Några exempel på parametrar:

[interface] scanning [essid NNN] [last]
[interface] frequency
[interface] channel
[interface] bitrate
[interface] rate
[interface] encryption
[interface] keys
[interface] power
[interface] txpower
[interface] retry
[interface] ap
[interface] accesspoints
[interface] peers
[interface] event
[interface] auth
[interface] wpakeys
[interface] genie
[interface] modulation

Skriver man in iwlist channel eller frecuency får man information från nätverkskortet om vilka kanaler som är tillgängliga, vilken kanal man ligger på och vilken frekvens den har. Scanning visar en lista över accesspunkter och Ad-Hoc celler i närheten, även en hel del annan information som till exempel ESSID, frekvens, kanal och mode. Viss information kan endast visa om du har privilegier, eller scannat tidigare med privilegier. Detta gäller för en vanlig användare.