Hoppa till innehållet

Lathund för terminalkommandon i linux/free

Från Wikibooks


Free: Visar den tillgängliga mängden fysiskt minne, den använda, växlingsminnet, buffert och cacheminnet av kärnan.


Man kan använda det i form av att skriva free -t, då visar det den totala summan av det fysiska minnet och växlingsutrymmet. Om man själv vill ange vilken enhet som ska användas så kan man t.ex. skriva --mb för att få ut megabyte.


free [-b | -k | -m] [-o] [-t] [-V]

"Free" Visar den totala lediga mängden, använda mängden och även swap minnet.

Visa minnet i olika former.

  • -B byte
  • -k kilobyte
  • -m megabyte.
  • -T visar en rad som innehåller summor.
  • -O (stor bokstav)inaktiverar visningen av en "buffert justeras" linje. om
  • -o (liten bokstav)alternativet inte anges, subtraherar fri buffertminne från de använda

minnet och lägger till det fria minnet rapporterats.

  • -V versionsinformation