Hoppa till innehållet

Lathund för terminalkommandon i linux/adduser

Från Wikibooks


Adduser – Lägger till användare till systemet, även kopplat till kommandot addgroup som lägger till en grupp till systemet

Adduser sebbus 

denna rad lägger till en användare kallad sebbusAdduser – Låter dig lägga till en användare till systemet, kommandot är också kopplat till addgroup som lägger till en grupp. Men det kan endast den som är ”root” göra.

Exempel: Adduser user_01 lägger till en användare med namnet user_01.