Hoppa till innehållet

Lathund för terminalkommandon i linux/sort

Från Wikibooks


Sort

Kommandot "sort" använder man sig av om man vill sortera texten i en textfil. Exempel:

sort -d fil.txt

Man sorterar texten enligt bokstavsordning

sort -u fil.txt

Om det finns två rader som är likadana så visar den bara en av raderna.


Man kan också ordna raderna i nummerordning.

du katalog/* | sort -nr | head -20

du anger hur mycket diskutrymme en viss katalog och dess underkataloger använder. Här sorteras filerna och katalogerna under "katalog" enligt hur mycket utrymme de kräver, med största först ("-r", "reverse"), och de 20 första (största) visas. Byt "head -20" mot "less" så kan du bläddra i listan.


Sort används för att sortera, sammanfoga eller jämföra alla rader från den givna filen, eller det som är satt som standard om inga filer är givna.