Hoppa till innehållet

Lathund för terminalkommandon i linux/kill

Från Wikibooks


kill andvänder man för att stänga ner en process


ill: Tillåter dig att stänga ner en process i form av att leta upp processer och sedan ange vilket nummer som ska stängas ner av kill.

Ett exempel är att skriva: ps ux, då visar terminalen först användarens namn, numret på processen, katalogadressen och till sist namnet på programmet. Skriv sedan: kill -9 och numret på processen, då stänger du ner processen med kommandot kill. -9 menas med att det säkerställs att processen stängs.Kill - Används när man vill avbryta en process.

Kill kommandot skickar en signal till en process. Vanligtvis är de skickade budskapet uppsägningen signalen, som säger till processen att avslutas.

Det finns liknande varianter på kill-kommandot. En variant är ”killall”, detta verktyg anropas automatiskt är systemet går igenom en avstängning.

Exempel på kommando ett kommando som ”dödar” och loggar ut alla användare:

# skill -KILL -v /dev/pts/*

Kommando:

kill [ -s signal | -p ] [ -a ] [ -- ] pid ...
kill -l [ signal ]

Exempel på "kill [-pid]"

0 

Alla processer i den aktuella processen gruppen signaleras.

-1 

Alla processer med pid större än 1 kommer att signaleras.

-n 

där n är större än 1. Alla processer i process-gruppen n signaleras. När ett argument av formen "-n" ges, och det är tänkt att beteckna en process grupp, antingen signalen måste anges först, eller argumentet måste föregås av ett "-" alternativet, annars kommer de att tas som signal att skicka.

-s-signal

Ange den signal att skicka. Signalen kan ges som en signal namn eller nummer.

-l 

Skriv en lista med signal namn. Finns i: /usr / include / linux / signal.h

-en 

begränsar inte kommandonamn till pid konvertering till processer med samma uid som den nuvarande processen.