Hoppa till innehållet

Lathund för terminalkommandon i linux/du

Från Wikibooks


du - uppskatta filutrymme användning Efter ”Du” kan sedan tillägga en bokstav, för att bestämma vart du ska uppskatta filutrymmet. Ex. ”Du” kommandot visar diskutrymmet som används av filer och kataloger. Lägger vi sedan till –h, så blir visningen lättare att förstå, och alternativet-s sammanfattar resultatet.

du-h-s

kommer att redovisa den sammanlagda diskutrymme som används av alla underkataloger i den aktuella katalogen. För att se diskutrymme på alla underkataloger också du använda:

du-h
du

Kommandot visar vad man har uppe och hur mycket som används.

-a, --all

skriv räknas för alla filer, inte bara kataloger