Hoppa till innehållet

Lathund för terminalkommandon i linux/cd

Från Wikibooks


Ändra vilken katalog du står i:

cd [katalog]

katalog – Namnet på den katalog användaren du vill skriva.

cd .. 

Används för att gå upp en katalognivå i Unix-skalet. Det är viktigt att det finns ett mellanslag mellan cd och ..

cd -

Byter i Korn- och Bash-skal tillbaka till en katalog som tidigare använts.

cd ~
cd ~användarnamn

Byter till egen eller en viss användares hemkatalog


cd – Byter mapp t.ex

cd /tmp

för att komma till katalogen för tillfälliga filer.

cd .. 

detta går upp en mapp i katalogen tex om jag är i /home/users och skriver cd .. så kommer jag till /home


Cd – Det här kommandot låter dig navigera mellan mapparna i systemet. (Exempel: Låt oss säga att jag är i mappen ”/home/user_01”och skulle skriva ”cd” så hade jag automatiskt hamnat i ”/home” mappen)