Hoppa till innehållet

Lathund för terminalkommandon i linux/mount

Från Wikibooks


mount Montera ett filsystem, exempelvis en extra hårddisk, en floppydisk eller en CDROM.

mount /dev/sdb1

Monterar första partitionen på enheten sdb1 (typiskt enhetsnamn för en usb-sticka), förutsatt att en lämplig rad finns i /etc/fstab, där monteringspunkten anges.

sudo mount /dev/sdb1 /mnt

Monterar sdb1 på /mnt. sudo används eftersom root-rättigheter krävs om lämplig rad inte finns i /etc/fstab. Vanligen används kataloger under /media som monteringspunkt för minnesstickor, CD-skivor och liknande, men också /mnt kan användas.