Hoppa till innehållet

Lathund för terminalkommandon i linux/chown

Från Wikibooks

chown – Kommando för att kontrollera vem som "äger" en viss fil eller filerna i en viss katalog. Kräver root-rättigheter. Vanliga användare blir ägare för filer då de skapar dem, eller kopierar en fil ägd av andra (vilket också är att skapa den nya filen). Behovet att ändra ägarskap uppstår ibland då man som administratör flyttat ett filträd, eller då man skapar ett filträd för ett serverprogram.

chown användarnamn fil

Användaren användarnamn blir ägare till "fil", den gamla användaren tappar alla rättigheter som inte ges till gruppen eller övriga användare.

chown användarnamn:grupp fil

Ändrar också filens grupptillhörighet. Fungerar inte i alla omgivningar.

chgrp grupp fil

Med det skilda kommandot kan grupptillhörigheten ändras på alla UNIX/POSIX-system.

chown -R användare katalog

Ändrar i ett helt filträd.

Istället för användarnamn eller grupp kan man ange uid respektive gid, alltså de numeriska värdena.

GNU chown, som är den vanliga på Linux-datorer, kan också ta användare och grupp från en annan fil, ändra bara om filen ägs av någon viss m.m., vilket är behändigt i synnerhet vid halvautomatiska åtgärder.