Hoppa till innehållet

Lathund för terminalkommandon i linux/mkdir

Från Wikibooks


mkdir skapar en eller flera mappar.

För att skapa en mapp måste du ha tillåtelse från "parents" mappen.

Alternativ du kan använda med kommandot mkdir:

-m mode, --mode mode

Du ger mode tillåtelse för nya mappar/sökvägar. Läs om chmod för bättre förklaringar om mode.

-p, --parents

Skapar en parent sökväg om det inte redan finns

-v, --verbose

Skriver ut ett meddelande för varje sökväg/mapp du skapat.

--help

Skriver ut ett hjälp meddelande och stängs sedan ner.

--version

Skriver ut vilken version du har och stänger sedan ner.

-Z context, --context=context

Skapar en säkerhet i dina sökvägar du skapat.


Exempel på hur du gör mappar.

Skapa en sökväg med endast text som heter personal:

mkdir -m 444 personal

Följande sekvens:

mkdir work; cd work mkdir junk; cd junk mkdir questions; cd ../..

Här går du alltså in i mappen som heter work, skapar en mapp som heter junk, går sedan in i mappen junk, skapar en mapp som heter questions. Och sedan skapar en mapp som du själv får välja namnet på (../..)

Man kan också skriva på ett enklare sätt, så här:

mkdir -p work/junk/questions.


mkdir=mkdir gör en ny katalog i i dos och os/2.om man vill tillverka en ny katalog i dos så kan man skriva mkdir.