Afrika söder om Sahara

Från Wikibooks
Skola i Botswana, 2020


Inledning[redigera]

Grundskolan har en syn på både historia och geografi som är västorienterat. Det är i första hand Sverige, därefter Norden, sedan USA, och så vidare. När avståndet från oss i Sverige ökar, minskar informationen i läroböckerna, tills det inte står någonting alls.

Det innebär att stora delar av världen behandlas otroligt lite i grundskolan, trots att de är viktiga i världshistorien, om än kanske inte i den svenska historien. Detta gäller speciellt Afrika, och i synnerhet Afrika söder om Sahara. Ofta finns ju Egypten med i både religion och historia, men söder om Egypten är det vanligtvis stopp.

Orsaken till det är naturligtvis tidsbrist. Mycket ska rymmas inom SO-ämnena och då är Afrika mycket mindre prioriterat än det som händer i Europa. Det är naturligt. Det är synd. Lgr22 är nämligen tydlig med att läraren får ta valfria delar ur de olika SO-ämnena för att använda i sin undervisning. Det behöver alltså inte vara så att allt som tas upp kommer från USA eller Europa. Att det är så är en kombination av lärarens tidsbrist, förlagens läroböcker som hoppar över Afrika och även lärares kunskapsbrist om Afrika söder om Sahara.

När lärare mer eller mindre hoppar över Afrika söder om Sahara innebär det också att människor som kommit till Sverige från dessa länder och går i våra skolor får intrycket att deras historia eller andra kunskaper om deras värld inte betyder någonting, vilket inte stämmer.

Det är från den utgångspunkten boken skrivs. En bok som ska råda bot på några av problemen. Den här boken är inte tänkt att byta ut de böcker som normalt finns i skolan, utan ska istället främst användas som komplement. Något läraren kan ta till för att bredda och fördjupa elevernas kunskaper när materialet inte finns i någon större utsträckning i de ordinarie läroböckerna.

Texten utgår från kraven i Lgr22 för år 7-9 i läroplanen, men materialet kan naturligtvis justeras och sedan användas i både mellanstadiet och gymnasiet. Beroende på lärarens kunskaper och intresse för Afrika.Vi vet allt om hur afrikaner dör

men nästan ingenting om hur de lever.

- Henning Mankell


Kapitel[redigera]

Afrika söder om Sahara/För läraren


Afrika söder om Sahara/Geografi

Afrika söder om Sahara/Geografi/Saharas gröna period

Afrika söder om Sahara/Geografi/Afrikas klimat

Afrika söder om Sahara/Geografi/Svälten i Etiopien 1984 och 2022

Afrika söder om Sahara/Geografi/Great Rift Valley

Afrika söder om Sahara/Geografi/Landgrabbing i Afrika

Afrika söder om Sahara/Geografi/Egyptens åttonde plåga

Afrika söder om Sahara/Geografi/Konflikten mellan herdar och bönder

Afrika söder om Sahara/Geografi/Energi för all framtid på Afrikas horn

Afrika söder om Sahara/Geografi/Sydsudans olja

Afrika söder om Sahara/Geografi/Turismen på Afrikas horn


Afrika söder om Sahara/Historia

Afrika söder om Sahara/Historia/Mänsklighetens vagga

Afrika söder om Sahara/Historia/Äldre stenålder

Afrika söder om Sahara/Historia/Bondestenålder

Afrika söder om Sahara/Historia/Bantufolkens migration

Afrika söder om Sahara/Historia/Järnålder

Afrika söder om Sahara/Historia/Antiken

Afrika söder om Sahara/Historia/Medeltiden

Afrika söder om Sahara/Historia/Kapplöpningen om Afrika

Afrika söder om Sahara/Historia/Islamismen söder om Sahara

Afrika söder om Sahara/Historia/Litteraturhistoria


Afrika söder om Sahara/Religion


Afrika söder om Sahara/Samhällskunskap