Afrika söder om Sahara/Geografi/Svälten i Etiopien 1984 och 2022

Från Wikibooks

Mat släpps från Herkulesplan över Etiopien, 1985

Och när Lammet bröt det tredje sigillet hörde jag den tredje varelsen säga: »Kom!« Jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den höll en våg i handen. Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra varelserna: »Ett mått vete för en denar och tre mått korn för en denar, men oljan och vinet skall du inte skada.«

Ordspråksboken 6:4-6

I Bibeln omnämns apokalypsens fyra ryttare som ska plåga världens folk på den yttersta dagen: krig, död, pest och hungersnöd. Trots att det gått nära 2000 år sedan Nya testamentet skrevs drabbas mänskligheten fortfarande av de plågorna och om det finns någon plats på jorden som drabbats extra hårt av svält, så är det Afrikas horn.

För att förstå den svält som drabbat Afrikas horn 2022 kan vi jämföra med svälten 1983-1984. Vad hände då?


1983-1984[redigera]

Under 1980-talet, fram till 1991, var Etiopien en kommunistisk militärdiktatur. Den brutala ledningen hade dock svårt att kontrollera landsbygden och störst var motståndet i norr. I det område som är Eritrea nu, där Eritreas befrielsefront (ELF) kämpade mot regeringsstyrkorna och i den nordligaste delen av Etiopien, Tigray. Där slogs Folket i Tigrays befrielsefront (TPLF) mot samma styrkor men med ett annat mål. ELF ville bryta loss Eritrea ur Etiopien medan TPLF ville få bort Etiopiens ledning.

Tigray i rött

Åren innan hade regnperioderna varit kortare än vanligt, eller helt uteblivit. Skördarna var små och folk svälte, eftersom det vanligaste då som nu var att familjerna odlade sin egen mat. Eftersom varken krigarna i ELF eller TPLF hade egen mat var de helt beroende av att bybor i byarna i norr gav dem mat för att de skulle kunna fortsätta slåss mot regeringens soldater.

Etiopiens regering gjorde en redan svår situation fruktansvärd genom att slå till mot just matförsörjningen för att på det viset krossa motståndsrörelserna. De skar av kontakten mellan de norra områdena och omvärlden. Sedan härjade regeringssoldater i byarna. där de förgiftade brunnar som fortfarande gav dricksvatten och brände skörden på de få fält som fortfarande gav mat.

Mormor med svältande barn i Etiopien, 1984

Även utan soldaternas inblandning var svälten svår. Utan vatten och mat svalt folk ihjäl i tusental. Hårdast drabbade blev de gamla och de små barnen. Men just för att det blev en så katastrofal svält i norra Etiopien fick världen upp ögonen. Olika hjälpinsatser gjordes där kända popsångares olika insatser blev mest kända, som inspelningen av "We are the world" skivan och "Live Aid" galan 1985. Pengar strömmade in och både lastbilar och flygplan lastade med mat skeppades in i norra Etiopien.

[[File:Live Aid at JFK Stadium, Philadelphia, PA.jpg|frameless|upright=3|center]

Live Aid turnén, 1985


Hjälpens effekter[redigera]

Hjälpen utifrån stoppade upp hungerkatastrofen. En sidoeffekt var att även gerillagrupperna fick mer mat och kunde fortsätta striderna. 1991 störtades Etiopiens diktatur och demokrati infördes. En demokrati där TPLF fick orimligt stort inflytande trots att bara drygt 7% av Etiopiens befolkning är från Tigray. Samtidigt bröt sig Eritrea loss, men där gick det sämre när en ny militärdiktatur tog över styret. En diktatur som påbörjade ett krig mot Etiopien som varade till 2018.

Kriget 2020-2022[redigera]

Det har skett många förändringar på 40 år, men mycket är likadant. 2018 förlorade Tigrays representant premiärministervalet till Abiy Ahmed, med rötterna i huvudstaden. TPLF:s representanter godkände valet mot löfte om att Tigrays representanter i parlamentet skulle fp behålla den makt de tillskansat sig, vilket Abiy lovade.

Abiy Ahmed, 2018

Bland de första beslut Abiy tog som premiärminister var att avsluta kriget med Eritrea, som pågått sedan 1990-talets början. Något Abiy tilldelades Nobels fredspris för 2018. Därefter rensade han upp bland korrupta parlamentsledamöter och avskedade de som missbrukat sin makt för egen vinnings skull. Merparten av dessa var från Tigray, vilket var fullt naturligt eftersom så många från Tigray suttit så länge i parlamentet, men detta retade upp folket i Tigray. De kände sig lurade av presidenten och tyckte att han bröt det löfte han gett till parlamentarikerna från Tigray i samband med att han accepterades som premiärminister.

Tigray blev allt mindre viktigt för Etiopiens ledning och när medlemmar från Tigray klagade kände de inte att de blev lyssnade på. Tvärtom uppfattade många i Tigray det som att stämningen mellan dem och landets ledning blev allt mer hotfull.

Vad fick inbördeskriget att bryta ut?[redigera]

November 2020, mitt under Covid-epedemin och under svåra angrepp från vandringsgräshoppor som åt upp skördarna, anföll och erövrade TPLF en militäranläggning som tillhörde Etiopiens armé. Enligt Tigrays representanter gjordes det i preventivt syfte. Det var bättre att anfalla först än att vänta på att bli attackerad. Därifrån fortsatte attackerna mot landets armé. Hela vintern och våren 2021 jagade regeringstrupperna fiender inne i Tigray, utan att det kom till någon större sammandrabbning.

Flyktingläger i Tigray 2021. Civilbefolkning i Tigray tvingas fly från sina egna byar för att inte straffas, dödas eller våldtas, av regeringsstyrkorna

Precis som 1983-1984 stoppade Etiopiens regering all kontakt mellan Tigray och omvärlden. Internet stängdes ner och inga utländska reportrar fick komma in i Tigray. Skördar i Tigray förstördes och bybor som hjälpte TPLF:s trupper bestraffades. Den här gången hade regeringen dessutom hjälp från Eritreas armé, som blev inbjuden att anfalla Tigray från nordväst. Vilket de gärna gjorde. Under kriget mellan länderna hade mycket av stridigheterna skett just vid gränsen mellan Tigray och Eritrea och Eritreas soldater ruvade på hämnd. Merparten av inrapporterade allvarliga övergrepp mot civilbefolkningen i Tigray utfördes av Eritreas soldater, inte Etiopiens. Speciellt våldtäkter och annat sexuellt våld drabbade ensamma kvinnor i hus och hyddor när de inte kunde förklara var deras makar var.


Vad hände i kriget från sommaren 2021?[redigera]

Juni 2021 gick Tigrays styrkor till motoffensiv. Inledningsvis gick det bra för styrkorna från Tigray. De pressade ut regeringstrupperna ur Tigray, erövrade deras pansarfordon, lastbilar, kanoner och vapenförråd samtidigt, och marscherade vidare söderut genom landet, mot Addis Abeba.

Demonstration i Tigray mot kriget, under Tigrays flagga

Augusti var Etiopiens regeringsstyrkor i det närmaste besegrade. De kunde fortfarande försvara sig men bedömdes ha lidit så svåra förluster att de inte var något hot mot Tigrays trupper längre. Då inledde Tigray Operation soluppgång, sista marschen mot huvudstaden. Men här tog det stopp. Regeringen mobiliserade alla män de kunde hitta. Otränade bönder försågs med vapen och uniformer och skickades i vågor mot Tigrays soldater samtidigt som attackdrönare tillsammans med långskjutande artilleri och det lilla flygvapen Etiopien hade användes för att attackera TPLF:s ställningar från luften och långt bakom försvarslinjerna. TPLF:s segertåg avbröts och Tigrays trupper pressades bakåt bit för bit.

Från november 2021 till november 2022 har mindre strider fortsatt blossa upp mellan de stridande parterna. Främst har civilbefolkningen på landsbygden drabbats. Från november 2022 har ett avtal om vapenstillestånd undertecknats, men det råder ingen fred ännu.


Svälten 2022[redigera]

Svältande barn, Etiopien nutid

Återigen är det främst Tigray och även de övriga nordliga delarna av Etiopien som drabbats av svält, en svält som förvärrats av kriget. Det beräknas att så mycket som 900 000 av Tigrays befolkning på ca fem miljoner lever under svältgränsen. Etiopien och Eritrea släpper inte in hjälp utifrån samtidigt som det är den femte regnperioden i rad som inte gett något regn, hösten 2022. Något som orsakat den värsta torkan sedan 1983-1984.

Detta i en region som har ett ökenliknande klimat där det vanligtvis inte regnar så mycket annars, under normala år. Hos en befolkning som främst lever på landsbygden och som odlar den mat de själva ska äta resten av året.

Det är tydligt att historien återupprepar sig när apokalypsens fyra ryttare återigen rider fram genom Etiopien.