Afrika söder om Sahara/Geografi

Från Wikibooks

Mercators projektion

När du tittar på en karta ser det vanligtvis ut som om Afrika och Grönland är lika stora och Sverige är större än Madagaskar. Så är det inte. Det är för att det är Mercators projektion eller någon variant av den, som är vanligast i kartböckerna. Den projektionen förstorar allting, ju längre bort från ekvatorn platsen befinner sig.

Det finns en projektion som visar Afrikas riktiga yta, i förhållande till andra länder, Gall-Peters projektion. Med den syns det tydligt att USA lätt får plats i Sahara och att Sverige är mindre än Madagaskar.

Gall-Peters projektion

Det är lätt att tycka att USA och Europa förtjänar att vara mäktiga när de ser så stora ut som de gör på Mercators projektion. För att visa västvärldens länder på ett rättvist sätt är Gall-eters den mest rättvisa projektionen, även om formen blir förvrängd.