Afrika söder om Sahara/Historia/Äldre stenålder

Från Wikibooks

Ung herde i Nigeria driver zebu-kor framför sig


Att prata om äldre stenålder i Afrika blir lite märkligt, med tanke på att olika människosorter hanterat stenredskap i miljoner år och schimpanser använder stenar som redskap till och från in i vår tid.

Jägarstenåldern[redigera]

San-folket i Namibia anses vara det sista med samma livsstil som jägar- och samlarfolken på stenåldern

Vi moderna människor, "Homo Sapiens", uppstod för drygt 200 000 år sedan i Afrika. Under nästan hela den perioden, till ungefär 6000 år sedan, befann sig människorna i Afrika i något som går att jämföra med jägarstenåldern i Europa och Asien. I en istäckt värld är jakt enda alternativet, som det var i norr. Afrika var aldrig istäckt under istiden. istället fanns ett stort utbud av jaktbart vilt i Afrika under istiden. Det torrare klimatet under istiden gjorde att djur gärna drog sig till områden med sjöar eller rinnande vatten, vilket i sin tur gjorde djuren ändå lättare att spåra upp och döda för jägarna.

Gick jakten dåligt fanns alltid möjligheten att äta rötter, bär, fågelägg, frön och nötter. Denna livsstil krävde stora ytor för varje familj och att de hela tiden rörde på sig utan att bli bofasta, men Afrika var stort och glest befolkat. Befann sig familjen inom ett bra område kunde det räcka med en dags jakt och insamlande för att familjen skulle kunna ta det lugnt resten av veckan. Livet som jägare och samlare är vanligtvis bättre än det som bonde och den livsstilen levde vidare i vissa folkgrupper ända fram till nutid, där San-folket i Namibia, södra Afrika, är ett av de sista folken, kanske det sista, med den kulturen bevarad.


Herdeperioden under stenåldern[redigera]

En "herdekultur" är när människor har djur: kor, getter, får eller liknande, i stora hjordar. Djuren betar av ett område med gräs och när gräset är slut drivs djuren till ett nytt område av herdarna, som följer med djuren. Herdarna har ingen fast boplats. Detta är typiskt för torrare områden och finns kvar i stäppområden söder om Sahara och i Östafrika. En variant är det vi kallar "fäbodkultur"' i Sverige. Då bor folket i en by men djuren skickas ut till områden med bete inom någon eller några dagars vandring från byn. Ofta vaktas djuren av byns barn. I det första exemplet är människorna nomader och i det senare är de bofasta.

I Asien och Europa kom jordbruket före herdekulturerna. Olika sorters herdekulturer uppstod under perioder med torka när skördarna slog fel, eller när en ökande befolkning tvingade ut folk i områden som inte lämpar sig för jordbruk. I Afrika var det tvärtom. Herdekulturen tror man uppstod i samband med att Sahara började torka ut och det blev mer och er ont om bytesdjur. Kor, getter och får hade tidigare förts in i området från nordost, från Egypten och Mesopotamien bortom det. När Sahara långsamt omvandlades till stäpp blev herdekulturer vanliga. När sedan Sahara torkade ut till en öken, för ungefär 7 000 år sedan, tog herdarna sina djur söderut där det fanns bete och de kunde fortsätta med den livsstil de vant sig vid.

Fulani, herde med kor, och massajer i fraditionela kläder.

De två mest känd folkslagen i Afrika som fortsatt med en livsstil baserad på herdekultur är Fulani som färdas längs Sahelbältet med sina kor, mer eller mindre över hela Afrika. Massajer är ett folk bosatt i Östafrika. Där regnar det mer och Massajerna är vanligtvis bofast medan hjordarna med kor drivs omkring på marker som tillhör byarna. Bägge folken använder Zebu-kor. Samma typ av kor som är vanliga i Asien och heliga i Indien. Men det finns andra raser. En gammal koras i Afrika, som känns igen på sina enorma horn, är Ankole-Watusi. Bilder av dessa kor är lätta att känna igen på målningar på klippväggar i Saharas inre, just för hornens skull.

Ankole-Watusi ko

För herdefolken är det inte viktigaste att döda korna för att äta köttet. Kor slaktas bara när de inte längre kan få kalvar. Istället använder de sig av mjölken från korna att dricka eller göra ost på. På flera håll är det vanligt att punktera blodådror på korna så att mindre mängder blod kan tas till vara och drickas eller blandas i maten, utan att djuret dödas.

Komjölkare i Sudan, nutid