Afrika söder om Sahara/Geografi/Egyptens åttonde plåga

Från Wikibooks

Gräshoppsinvasion med röda vandringsgräshoppor, Marocko 2004

2020-2021 drabbades i princip hela Afrikas horn av stora gräshoppssvärmar. Och det är inte första gången Afrika ser dem. Svärmar av gräshoppor beskrivs redan i det Gamla testamentet: Av de tio plågor Mose sände över Egypten var gräshopporna den åttonde:

De kom över hela Egypten och slog ner i stor mängd över hela Egyptens område. Så mycket gräshoppor hade aldrig förekommit och ska aldrig mer förekomma. De täckte hela marken och landet blev mörkt. Och de åt upp landets alla växter, all frukt på träden och allt som haglet lämnat kvar. Inget grönt blev kvar på träden eller på markens växter i hela Egyptens land.

2 Mos 10:14-15


Var gömmer sig gräshopporna?[redigera]

Gräshoppssvärmar har drabbat delar av Afrika till och från med många års mellanrum under flera tusen år, men förr kunde ingen peka ut var alla gräshoppor i svärmarna fanns de år det inte fanns några svärmar.

Det skulle ta lång tid, ända till 1921, innan forskarna insåg att det de tidigare trodde var två skilda gräshoppssorter: ökengräshoppa och vandringsgräshoppa, egentligen är samma gräshoppa, fast i helt olika skepnader. Ökengräshopporna visade sig vara insektsvärldens varulvar.


Ökengräshoppor - vanliga år[redigera]

En vanlig ökengräshoppa, hona och hane

Ett vanligt år lever ökengräshopporna ett stillsamt liv i öknens utkant där de mumsar på de få grässtrån de kan hitta och är en viktig del i näringskedjan eftersom de är så stora, försvarslösa och mumsiga, för ödlor, ormar och fåglar. Det enda skydd ökengräshopporna har är sin gröna eller bruna färg som gör att de inte upptäcks så lätt.


Ökengräshoppor - ett regnigt år[redigera]

När det regnar i öknen reagerar växtligheten snabbt, Det blir mycket gräs och blommor på extremt kort tid, och denna mängd mat som uppstår som från ingenstans får gräshopporna att samlas i stora grupper, trots att de annars aldrig hittas i grupp. Gräshopporna i grupperna ändrar färg till gul eller röd, beroende på sort, och kroppen förbereds på flygning samtidigt som gräshoppshonorna börjar lägga ägg, i mängder.

Vandringsgräshoppa, röd och gul


Ökengräshoppor - "hopparna"[redigera]

Hoppare

När de kläcks är de "hoppare" en annan sorts svarta gräshoppor som inte kan flyga och som bildar långa band som går eller hoppar fram över ökensanden och slukar alt vad de kan av gräs och blommor. Hopparna blir könsmogna efter sex veckor. Då utvecklar även de vingar, byter färg och deras honor börjar lägga ägg.


Hur kan vandringsgräshopporna bli så många?[redigera]

Ökengräshoppor har en otrolig förökningstakt. En enda ökengräshoppa kan leva tre månader. De ägg honorna lägger kläcks dock efter endast två veckor. Från kläckning tills de nya gräshopporna kan lägga nya ägg tar en månad. Detta innebär att en enda hona får 20 nya gräshoppor under sin livstid. Tre månader efter sin död har dessa förökat sig till 400 gräshoppor och ett halvår efter sin död har de blivit 8000, från en enda hona, om alla skulle överleva.


Är gräshopporna farliga?[redigera]

Varje enskild gräshopp är inte farlig. De bits inte och de sprider inga sjukdomar. Det som gör vandringsgräshopporna farliga är att de är så många och att de äter så mycket gröna blad, växter som hade kunnat bli mat till människor och djur istället.


Hur farlig är då en gräshoppssvärm, egentligen?[redigera]

Vandringsgräshoppor är rätt stora insekter, drygt en decimeter i längd. Varje gräshoppa kan äta sin egen vikt på en dag. En svärm på en km2 kan innehålla 80 miljoner gräshoppor.En sån svärm äter lika mycket på en dag som 35 000 människor. Och gräshoppssvärmarna kan bli mycket större än bara en km2.

Gräshopporna flyger egentligen inte särskilt snabbt, men eftersom vingarna har en relativt stor yta fångas de lätt upp av vinden och kan blåsas över 15 mil på ett dygn, till en ny plats som är helt oförberedd på gräshoppornas ankomst.

Om inget görs när svärmarna bildas kan de bli så enorma att de påverkar skördarna och möjligheterna för människor och djur att äta sig mätta i 60 olika länder där 10% av jordens befolkning bor. Det vanliga är att gift sprids över svärmarna med flygplan vid skymningen när de landat och sitter stilla.


Vad hände 2020-2021?[redigera]

Situationen september 2019, just då var Etiopien och Pakistan värst drabbade

Redan 2018 drog flera orkaner och regnväder in över både Afrikas horn där de orsakade översvämningar i Somalia och den södra delen av Arabiska halvön, där bland annat Jemen och Oman ligger. Inte mindre än två olika orkaner svepte över Arabiska halvöns öken, med fem månaders mellanrum. Området har ytterst sällan orkaner, men de blir vanligare i och med att jorden blir allt varmare. Regnen som följde med orkanerna aktiverade de hormoner som fanns i ökengräshopporna i Saudiarabien, Jemen och Oman, som sällan upplever regn, och fick gräshoppshonorna att börja lägga mängder med ägg. Inbördeskriget, som pågår i Jemen, gjorde att ingen hade möjlighet att stoppa gräshopporna från att föröka sig obehindrat.

Sommaren 2019 hade gräshopporna blivit så många att de bildat svärmar av vandringsgräshoppor som började driva med vindarna, både norrut mot Pakistan och Indien, och söderut över Afrikas horn så de var väl spridda geografiskt vintern 2019-2020. Svärmarna fortsatte att sprida sig under 2020, när restriktionerna för att stoppa Covid-19 samtidigt stoppade upp arbetet med att minska svärmarnas storlek. FN kallade gräshoppssvärmarna våren 2020 för "ett aldrig tidigare skådat hot mot livsmedelsförsörjningen och försörjningen på Afrikas horn ". Vissa forskare sa att det var det värsta angreppet på 25 år, andra jämförde det med 1939 års svärmar och vissa forskare hävdade att något liknande aldrig setts i Afrika tidigare.

2020 blev även det ett regnigt år i Östafrika, vilket gräshopporna gillade. Den största svärmen som uppmättes drev in över Kenya och var 60 kilometer lång och 40 kilometer bred. En så stor svärm äter lika mycket varje dag som 10 000 000 människor. Även om det fanns svärmar i Asien, var det Kenya och övriga länder på Afrikas horn som drabbades hårdast.

Gräshoppor täcker mark och växteri Kenya, 2020


Hur slutade det[redigera]

Klimatet blev torrt från 2020. Regnperiod efter regnperiod misslyckades och inga orkaner drog in över Östafrika, och framförallt inte över Arabiska halvön. Länderna på Afrikas horn drabbades av svår torka samtidigt som mängder av vandringsgräshoppor dog, och gräshopporna övergick till sitt ursprungsläge. Södra Afrika har 2021-2022 däremot drabbats av de värsta utbrotten av vandringsgräshoppor på 25 år.

Men eftersom temperaturen hela tiden stiger på jorden är det bara en tidsfråga innan nya orkaner pressas upp över Arabiska halvön och skapar nya gräshoppssvärmar.