Historia 1a1

Från Wikibooks

Detta är en lärobok för Historia 1a1, (50 poäng) på gymnasienivå.

Den skall ta vid där grundskolans historieundervisninig slutar och bör därför vara så enkel att förstå som möjligt utan att för den skull tappa så mycket information att målen för ämnet inte kan uppnås.

Innehållsförteckning

Introduktion Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-01)

Vad är epoker och tidsåldrar? Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-01)

Forntiden Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-01) Från grotta till stad, fram till ca 3000 f.Kr.

   Äldre stenåldern Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-01) Jägarstenålder under istiden

   Mellan stenåldern Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-01) Jägarstenålder efter istiden

   Yngre stenåldern Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-01) Bondestenåldern

   Bronsåldern Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-01) 1800 f.v.t. - 500 f.v.t. i Sverige

   Järnåldern Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-01) 500 f.v.t. - 1050 v.t. i Sverige

Antiken Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-02)

   Homeros Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-02) Iliaden och Odysséen

   Athen och Sparta Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-02) 480 f.v.t. - 336 f.v.t.

   Arvet efter antikens Grekland Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-02)

   Alexander den store och Hellenismen Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-02)356 f.v.t. - 323 f.v.t.

   Rom kungatiden Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-02)800 f.v.t. - 500 f.v.t.

   Rom republiken Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-02)500 f.v.t. - 100 f.v.t.

   Rom de vanliga människorna Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-02)

   Rom Julius Caesar Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-02)100 f.v.t. - 44 f.v.t.

   Rom kejsartiden Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-02)44 f.v.t. - 395 v.t.

Medeltiden Utvecklingstatus: 00% (den 2016-01-01)

Renässansen Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-01) 1400 - 1500 talen

   Kvinnorna och renässansen Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-08)

   Nya världen före Columbus Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-08)

   Renässansen i nya världen Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-08)12 000 f.v.t - 1491 v.t.

Upplysningstiden Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-09) även "Upplysningen"=

Revolutionernas tid Utvecklingstatus: 00% (den 2016-01-01)

Amerikanska revolutionen Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-09) 1775 - 1783

Franska revolutionen Utvecklingstatus: 100% (den 2016-01-09) 1789 - 1799

Industriella revolutionen Utvecklingstatus: 00% (den 2016-01-01)

Litteratur Utvecklingstatus: 00% (den 2016-01-01)

KällorFördjupningLänkar

Meta

Vill du hjälpa till?Läromedel i Historia