Historia 1a1/Homeros

Från Wikibooks

Sapho sjunger för den blinde Homeros

Sapho sjunger för den blinde Homeros


Det var en gång runt år 700 f. Kr. som en blind bard skrev ner två böcker om ett krig 500 år tidigare. Han hette Homeros, och det finns absolut inga bevis på att berättelsen om Homeros är sann. Däremot har vi kvar böckerna, oavsett vem som skrev dem. Iliaden och Odysséen är två av världens allra äldsta romaner. Det är en lite svindlande tanke att en elev i skolan för 2700 år sedan kämpade lika mycket med att läsa den invecklade texten i Iliaden som en elev i dagens skola som sitter med sin läsplatta och försöker förstå exakt samma text. Tiden har gått men texten bestått.


Vad handlar Iliaden om?[redigera]

Den trojanska hästen.


Iliaden handlar om det trojanska kriget i slutet av Mykenes storhetstid ungefär 1200 f. Kr. Egentligen handlar boken bara om de sista månaderna i det tio år långa kriget. Namnet Iliaden har boken fått efter staden. Vi kallar den för Troja men på den tiden hette staden Ilion.

I korta drag handlar boken om hur Trojas prins Paris tar med sig Spartas drottning Helena. Spartas kung Menelaos tar hjälp av Greklands olika kungar för att tillsammans få fram tillräckligt många soldater för att lyckas besegra Troja, bland annat sin bror Agamemnon som är kung över Mykene. Det tar tio år och flera hjältar som Akilles och Hektor dör i striderna. Det stora genombrottet kommer när kung Odysseus kommer på att man skall bygga en ihålig häst som man fyller med soldater. Trojanerna drar in hästen i staden och på natten smyger soldaterna ut och öppnar stadsporten så att resten av armén kan komma in.

Karta som visar var Troja låg.

Karta som visar var Troja låg. Nuvarande Turkiets västkust, "Troy" på kartan.


Vad handlar Odysséen om?[redigera]

Cyklopen Polyphemos försöker att stoppa Odysseus flykt.

Efter segern över Troja hånar Odysseus havsguden Poseidon som bestämmer sig för att hämnas. På olika vis hindrar han Odysseus att komma hem till sitt rike på ön Ithaka igen. Resan tar tio år, lika lång tid som kriget mot Troja tog. Väl hemma hittar han sitt slott fyllt av friare som vill gifta sig med hans fru Penelope och ta över kungariket eftersom alla tror att han är död. Odysseus dödar alla friarna och kan åter leva lycklig med sin Penelope.


Många har försökt att rita in Odysseus väg på en karta, men eftersom berättelserna är avsiktligt vaga har ingen lyckats. En del ritar in färden i Medelhavet, en del tycker att han måste ha rest ut i Atlanten och det finns tom. de som tycker att han verkar ha rest ända upp till Nordsjön utanför Sverige.

Ett förslag på resväg för Odysseus.

Ett förslag på resväg för Odysseus.


Hur är böckerna skrivna?[redigera]

De är skrivna på ett sätt som kallas "Daktylisk hexameter." Det är viktigt med betoning på den första stavelsen. Kommer man bara ihåg det blir det relativt lätt att läsa böckerna. Hexameter är ett sexfotat versmått med fallande rytm, man har helt enkelt sex betoningar i varje mening/strof.

Hexameter användes ofta i längre berättande dikter under antiken, så kallade epos.

Är berättelserna sanna?[redigera]

Schliemanns fru Sophia iklädd delar av kung Priamos guldskatt.


Man har i alla tider tagit berättelserna med en nypa salt. Det var trots allt flera hundra år mellan det att händelserna utspelade sig och tills dess att de skrevs ner. Heinrich Schliemann var en man som levde under 1800-talets andra hälft. Han trodde att det fanns så mycket sanning i berättelserna att man borde kunna hitta resterna av Troja och andra städer som omnämns i Iliaden och Odysséen och började göra utgrävningar runt Medelhavet. Han fann, till allmän förvåning, både resterna av Troja och Mykene. Eller gjorde han? Att han fann två städer är ställt utom all tvivel. Däremot tror många forskare att han inte hittade just dessa två.

Scliemann försökte också hitta Odysseus Ithaka, men det misslyckades han med.


Finns böckerna på svenska?[redigera]

Iliaden kan du läsa här:

http://runeberg.org/homeoili/


Odysséen kan du läsa här:

http://runeberg.org/homeody/


Finns de på film?[redigera]

Odysséen har filmats ett flertal gånger, senast i form av en TV-serie 1997. Den mest kända filmversionen av Iliaden heter ”Troy” och kom 2004.