Historia 1a1/Vad är epoker och tidsåldrar?

Från Wikibooks

Det är egentligen ingen större skillnad på begreppen "tidsåldrar" och "epoker". Oftast menar man samma sak. Enda skillnaden är att en epok ofta kretsar kring någon viktig händelse, medan en tidsålder berättar vad som hänt mellan två tidpunkter. Skall man vara riktigt noga är alltså järnåldern en epok eftersom den utgår från den tid man började bearbeta järn medan medeltiden är en tidsålder eftersom den finns mellan två epoker; antiken och renässansen.

Det som gör det besvärligt är att vi ofta radar upp epoker och tidsåldrar efter varandra och då är det lätt att tro att de är lika långa eftersom de kommer i ordningsföljd. Ett sätt att förstå skillnaden är att rita upp den istället. Det kan t.ex. vara svårt att förstå hur lång tid stenåldern egentligen var, och hur kort tid vi faktiskt kunnat bearbeta olika metaller i Sverige.

Det blir lättare att förstå om vi ritar ut prickar eller punkter och vi antar att varje punkt är 100 år. Då ser det ut så här istället:


Äldre stenålder (i Europa) 40 000 – 10 000 f.Kr.

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................


Mellanstenålder 10 000 - 4000 f.Kr

..................................................
..........


Yngre stenålder 4000 - 1800 f.Kr.

......................


Bronsålder 1800 - 500 f.Kr.

.............


Järnålder 500 f.Kr. till 1050 e.Kr.

...............


Tid från järnålderns slut till nutid

.........