Historia 1a1/Antiken

Från Wikibooks

Antiken? Varför i hela fridens namn skall man läsa om något som hände för så länge sedan? Vi läser historia för att förstå rötterna till det liv vi har nu, och just antiken har påverkat oss mycket mer än man först kan tro.

Antiken innefattar alla flodkulturer och alla kulturer som växte fram runt Medelhavet. Eftersom den här kursen är så kort tas bara de tre viktigaste delarna av antiken upp: antikens Grekland, Hellenismen och antikens Rom.


Vad kan vi lära oss av antikens Grekland?

 • Vi lär oss om Homeros böcker eftersom de blir lästa än idag, det görs filmer kring dem och själva berättelserna innehåller det som driver fram bra berättelser ännu: svartsjuka, svek, kärlek, hjältedåd osv.
 • Vi lär oss om Athen och Sparta eftersom det var i Athen som tanken på demokrati började, liksom Sparta har varit urmodellen över hur en militär diktatur skall byggas upp.
 • Vi lär oss om krigen mellan Persien och Grekland eftersom det var genom dem som Grekland blev en egen ”enhet” som kunde utvecklas utan att ha en stormakt som härskade över den.
 • Vi lär oss om kulturen i Grekland eftersom det under denna korta tid kommer fram otroligt många skickliga vetenskapsmän, filosofer, författare och politiker. Dessutom är det här i Grekland som den moderna teatern föds, liksom de olympiska spelen med tanken på att man kan vinna över ett annat land genom idrott istället för krig.
 • Vi lär oss orsakerna till varför det inte fungerade i längden utan de olika stadsstaterna krossade varandra, så att vi kan jämföra med hur andra stormakter krossats i historian.


Vad kan vi lära oss av Hellenismen?

 • Vi lär oss att en enda människa kunde erövra hela den kända världen.
 • Vi lär oss vikten av att kulturer blandas, att ta ut det bästa ur kulturerna när de möts.
 • Vi lär oss hur Alexander byggde nya städer överallt där han drog fram.
 • Vi lär oss hur Hellenismen spred grekiskt språk och grekisk kultur ut i hela den kända världen.


Vad kan vi lära oss av Rom?

Romarriket har påverkat hela Europas utveckling. Det är svårt att förstå mycket annat i Europas historia om du inte har kunskap om allt som romarna gav till Europa. Beroende på hur man räknar fanns det romerska imperiet mellan 500-2000 år, något inget annat imperium överlevt och det är inte konstigt att romarna gjort så stort avtryck på vår historia. En lista över allt de åstadkommit skulle bli lång men det viktigaste är:

 • Städerna: många av Europas storstäder började som romerska militärförläggningar, t.ex. London, Paris, Köln och Strasbourg.
 • Byggnadsverken: romarna byggde flervåningshus, akvedukter, viadukter och andra byggnadsverk på ett sätt som dagens arkitekter imponeras av. Deras arkitektur, och deras vilja att skapa vackra byggnadsverk, är ett arv som fortfarande lever kvar.
 • Vägarna: romarna byggde ett vägnät genom hela imperiet för att soldater snabbt skulle kunna marschera till den plats där de behövdes bäst. När Rom tappade sin betydelse blev vägarna kvar och var grunden till handel genom Europa i århundraden efteråt.
 • språket: genom romarna spreds deras språk latin till alla delar av riket. Det gjorde också att man kunde tala med människor var som helst i hela det romerska riket om man bara lärde sig det enda språket latin. Det är först nu på 2000 talet som något liknande håller på att uppstå med engelskan. De latinska språken: spanska, portugisiska, italienska och franska, har alla sitt ursprung i latinet och är så närbesläktade att det räcker att man kan ett av språken för att kunna göra sig förstådd på de övriga.
 • Alfabetet: romarna skrev visserligen bara med versaler (stora bokstäver) men det var ett alfabet som var lätt att lära sig och är grunden till alla skrivna språk i Europa idag.
 • Lagarna: den romerska lagstiftningen blev grunden för all modern lagstiftning i Europa. Redan år 451 f.kr. hade man 12 stora bronstavlor för allmänheten där lagarna stod så att alla skulle kunna läsa dem och veta vad som gällde. Tanken att samma lagar skulle gälla i hela riket var unik och har ännu inte lyckats återskapas i Europa.
 • Valutan: genom att ha samma valuta i hela riket kunde man klara sig med en sorts mynt var man än befann sig i riket. Något liknande håller på att skapas numera genom de länder som beslutat sig för att använda euro.
 • Styrelseskicket: sättet att styra landet med guvernörer, vald ledare och senatorer har kopierats och i dagens värld är det ett liknande sätt som bl.a. USA styrs på.