Hoppa till innehållet

Historia 1a1/Revolutionernas tid

Från Wikibooks

När man pratar om revolutionernas tid menar man egentligen tre olika revolutioner:

  • Amerikanska revolutionen, även kallat amerikanska frihetskriget
  • Franska revolutionen
  • Industriella revolutionen.

Varför just dessa tre? Främst för att de här tre revolutionerna förändrade västvärlden till vad den är idag. Det finns naturligtvis andra revolutioner genom historien, men de brukar få helt egna kapitel i historieböckerna och tas inte upp som en del av revolutionernas tid eftersom de inte anses lika viktiga.


Bakgrunden till revolutionernas tid finns i upplysningstiden. Tänkare börjar fundera kring människorna och samhället. Billiga tekniker för att trycka böcker gjorde det enkelt att sprida idéerna till borgarna i städerna och det är också borgarna som är drivande i alla tre revolutionerna.

Den första av revolutionerna, den amerikanska revolutionen, lär oss hur kolonisterna i Nordamerika slår sig fria från moderlandet och skapar en egen stat baserad på upplysningsfilosofernas idéer. Det är första gången i historien som en koloni bryter sig loss från på det här viset och det är den första stora demokratin som skapas genom revolution.

Den andra revolutionen är den franska revolutionen som har sin grund i det franska samhällets stora orättvisor. Något som saknades i den amerikanska revolutionen. Folket avskaffar monarkin och inför demokrati istället. Tyvärr går det inte bra och efter bara tio år blir Frankrike en diktatur igen. Ändå visar revolutionen vägen för hur man kan skapa demokrati med våld och det var en varningsklocka för andra enväldiga monarker i Europa som t.ex. vår egen Gustav III.

Den tredje och sista revolutionen är den industriella revolutionen. Den är så omvälvande att den kan jämföras med jordbruksrevolutionen 10 000 år tidigare när människorna övergick från att vara jägare till att bli bofasta bönder. I den industriella revolutionen tar mänskligheten nästa steg och går från att vara lantbrukare till att bli industriarbetare. Det gav ingen bättre levnadsstandard, till en början. Men resultatet av revolutionen har skapat en bättre levnadsstandard för alla de som skördar resultaten av den industriella revolutionen.