Historia 1a1/Forntiden

Från Wikibooks

Forntiden kallas även för förhistorisk tid. Det är helt enkelt all tid som det funnits människor på jorden utan att de haft något sätt att skriva ner sina upplevelser på. I Sverige varar forntiden ända fram till vikingatiden när de första runstenarna blir uppresta. På Nya Guinea utanför Australien finns det samhällen där ingen kunde läsa och skriva ända in på mitten av 1900-talet så deras forntid var ända fram till vår nutid.

När forntiden tar slut beror alltså på var man befinner sig på jorden och under vilken tid. Det finns inget exakt årtal.

Skall man generalisera så brukar man säga att forntiden i historieböckerna är från den äldsta stenåldern ända fram tills att människor börjar bygga städer. Eftersom skrivkonsten följer med kravet på bokföring och indrivning av skatter som följer med byggandet av städer. De första kulturerna som börjar bygga städer kallar vi gemensamt för "Flodkulturerna" eftersom samtliga uppstår längs stora floder på jorden. Den äldsta, Mesopotamien, grundas drygt 3000 före vår tideräkning. Alltså är forntiden all tid mellan den äldsta stenåldern fram till Mesopotamiens grundande.

Vilka epoker ingår då i forntiden?

  • Äldre stenåldern
  • Mellan stenåldern
  • Yngre stenåldern

Sedan blir det knepigt eftersom flodkulturerna grundas under bronsåldern men forntiden fortsätter hos oss med:

  • Bronsåldern (hos oss)
  • Järnåldern (hos oss)
  • Vikingatiden (hos oss)