Matematik för årskurs 7-9/Innehållsförteckning

Från Wikibooks
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Nån vettigare layout måste ordnas. Vet inte heller om kapitelnummreringen ska vara kvar. En del sidor med bara ett underkapitel eller där underkapitlen är små ligger i respektive överkapitel vilket gör att alla sidor inte existerar.


Matematik för årskurs 7-9 - Startsidan på nätet
Matematik för årskurs 7-9/Framsida - För en tryckt bok
Matematik för årskurs 7-9/Förord
Matematik för årskurs 7-9/Innehållsförteckning - Denna sida
Matematik för årskurs 7-9/Om denna bok

1 Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning
1.1 Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Introduktion
1.1.1 Olika sätt att uttrycka tal – heltal, decimaltal, bråktal, procent, prefix, potensform, grundpotensform, exakt (π, e, √2)
1.2 Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Räkning
1.2.1 Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Räkning/Heltalsräkning (innehållande metoder för räkning)
1.2.2 Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Räkning/Negativa tal
1.2.3 Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Räkning/Decimaltal
1.2.4 Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Räkning/Bråktal
1.3 Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Potensräkning
1.3.1 Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Potensräkning/Potensräkning
1.3.2 Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Potensräkning/Grundpotensform
1.4 Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Räkneregler – beräkna sammansatta uttryck och kunna räkneordningen
1.4.1 addition och multiplikation
1.4.2 alla räknesätten
1.4.3 parenteser
1.4.4 potenser
1.5 Alternativa talsystem – binära, andra
1.5.1 Historiska talsystem
1.5.2 Binära talsystemet
1.5.3 Andra talsystem
1.6 Historisk utveckling – olika skrivsätt såsom romerskt, babylonskt, med fler samt olika beräkningsmetoder
1.6.1 Skrivsätt
1.6.2 Annat? (Vad?)
1.6.3 Kulram
1.6.4 Datorutveckling
1.7 Avrundning och överslagsräkning
1.7.1 Avrundning
1.7.2 Värdesiffror
1.7.3 Överslagsräkning
1.7.4 Rimlighetsbedömningar
2 Matematik för årskurs 7-9/Procent
2.1 Procent
2.1.1 Omvandla mellan bråk och procent
2.1.2 Omvandla mellan decimaltal och procent
2.1.3 Beräkna procent av något
2.1.4 Beräkna procentuell andel
2.2 Förändring
2.2.1 Beräkna ökningar/minskningar med procent
2.2.2 Räkna med procentenhet
2.2.3 Beräkna med förändringsfaktor
2.2.4 Exponentiell tillväxt
3 Algebra
3.1 Uttryck – förenkla olika sorters uttryck.
3.1.1 Addition/subtraktion (2x+x)
3.1.2 Parenteser (2x+3)-(x-1)
3.1.3 Multiplikation av parenteser 3(x+2)
3.1.4 Potenser (x+1)^2
3.2 Ekvationer – lösa olika ekvationer med olika metoder (exakt, numeriskt, grafiskt...)
3.2.1 Ekvationslösning (exakta lösningar)
3.2.2 Numeriska metoder
3.2.3 Grafiska metoder
3.2.4 Ekvationssystem
3.3 Mönster – se matematiska mönster och uttrycka de matematiskt
3.3.1 Grafiskt
3.3.2 linjära uttryck
3.3.3 kvadratiska uttryck
4 Matematik för årskurs 7-9/Geometri
4.1 Matematik för årskurs 7-9/Geometri/Enheter – inklusive historiska måttenheter
4.1.1 Omvandla mellan längdenheter
4.1.2 Omvandla areaenheter
4.1.3 Omvandla volymsenheter
4.1.4 Omvandla viktenheter
4.2 Matematik för årskurs 7-9/Geometri/Mätning
4.2.1 Längd
4.2.2 Area
4.2.3 Volym
4.2.4 Tid
4.3 Matematik för årskurs 7-9/Geometri/Skala – rita och räkna med skalor, både förstoringar och förminskningar.
4.3.1 Beräkna verklig längd
4.3.2 Beräkna skala
4.3.3 Rita i skala
4.4 Matematik för årskurs 7-9/Geometri/2D-Geometri – beräkna areor och omkretsar på olika objekt.
4.4.1 Rektanglar och kvadrater
4.4.2 Trianglar
4.4.3 Parallellogram
4.4.4 Cirklar
4.4.5 Blandade 2D-figurer
4.5 Matematik för årskurs 7-9/Geometri/3D-Geometri – beräkna volymer och begränsningsareor på olika objekt.
4.5.1 Rätblock
4.5.2 Prismor
4.5.3 Cylindrar
4.5.4 Pyramider och koner
4.5.5 Klot
4.5.6 Blandade 3D-figurer
4.6 Matematik för årskurs 7-9/Geometri/Vinklar
4.6.1 Mäta vinklar
4.6.2 Beräkna vinkelsummor
4.7 Matematik för årskurs 7-9/Geometri/Likformighet och symmetri
4.7.1 Likformighet
4.7.2 Förhållande
4.7.3 Symmetrilinjer
4.7.4 Symmetriplan
4.8 Matematik för årskurs 7-9/Geometri/Pythagoras sats
5 Sannolikhet
5.1 Sannolikhet
5.1.1 Sannolikhetslära (slå en 6:a)
5.1.2 Sannolikhet för flera fall (eller)
5.1.3 Sannolikhet för flera fall (och)
5.2 Kombinatorik
5.2.1 Antal valmöjligheter
5.2.2 Urval (välj 3 av 5)
5.2.3 Ordnad lista (kö)
6 Statistik
6.1 Undersökningar – genomföra och analysera statistiska undersökningar
6.1.1 Två alternativ
6.1.2 Flervalsfrågor
6.1.3 Flyttalssvar
6.1.4 Ej tal som svar
6.2 Chanser och risker (Sannolikhet – utifrån data beräkna sannolikheter)
6.2.1  ???
6.3 Lägesmått
6.3.1 Median
6.3.2 Medelvärde
6.3.3 Typvärde
6.4 Spridningsmått
6.4.1 Percentil
6.4.2 Kvartil
6.4.3 Konfidentsintervall
6.5 Diagram, grafer och tabeller
6.5.1 Stolpdiagram
6.5.2 Stapeldiagram
6.5.3 Cirkeldiagram
6.5.4 Linjediagram
6.5.5 Histogram
6.5.6 Tabeller
7 Funktioner och grafer
7.1 Funktioner – rita och avläsa diagram för olika funktioner samt beräkna funktioners värden (in- och utvärden)
7.1.1 läsa av diagram
7.1.2 rita diagram
7.2 Koordinatsystem
7.3 Räta linjens ekvation
8 Problemlösning
8.1 Bevis
8.2 
9 Rimlighetsbedömning
10 Redovisningar

Matematik för årskurs 7-9/Faktasidor - Sidor med fakta om olika saker som gåtts igenom, men som är för specifikt för att höra hemma i genomgången. Kan vara fördjupande.
Matematik för årskurs 7-9/Formelblad
Matematik för årskurs 7-9/Extra övningar - Mer övningar på olika nivåer och av olika typer, praktiska, lätta, utmanande, kluringar...
Matematik för årskurs 7-9/Resurser - Tips på andra sajter, läxhjälp, verktyg eller liknande som kan användas inom matematik
Matematik för årskurs 7-9/Register

Matematik för årskurs 7-9/Redigeringsmall - För editerare med layouttips och instruktioner
Matematik för årskurs 7-9/Kladd - Skriv vad som helst här