Matematik för årskurs 7-9/Taluppfattning och räkning/Räkning/Decimaltal

Från Wikibooks


Vindhastigheten vid en längdhoppningstävling som ett decimaltal

Text...


Addition och subtraktion[redigera]

Övningsuppgifter[redigera]

Uppgifter  visa  diskussion  redigera 

Grund-nivå

1. Beräkna:

a) 0,2 + 0,1
b) 0,1 + 1,2
c) 2,1 + 2,3
d) 0,41 + 0,12

2. Beräkna:

a) 10,2 + 10,3
b) 0,4 + 1,2
c) 5,25 + 2,32
d) 0,231 + 0,342


E-nivå

3. Beräkna:

a) 5,2 + 0,3
b) 6,11 + 2,5
c) 0,75 + 2,32
d) 3,831 + 0,2

4. Beräkna:

a) 0,9 + 0,3
b) 0,41 + 5,7
c) 0,99 + 0,1
d) 0,607 + 0,333

5. Tre klasskompisar gick och mätte hur långa de var. Per fick reda på att han var 1,61 meter lång, Johanna att hon var 1,59 och Anna att hon var precis 1,6 meter. Skriv dem i ordning med den längsta först.

6. vad är störst i varje par av tal:

a) 0,1 eller 0,12
b) 3,99 eller 4,1
c) 190,89 eller 20,91
d) 1,10 eller 1,9


C-nivå

7. Beräkna:

a) 0,9 + 0,3 + 1,2
b) 0,61 + 4,6 + 0,59
c) 0,89 + 0,121 + 0,4
d) 0,12 + 1,2 + 12

8. Beräkna 0,1 + 0,02 + 0,003 + ... + 0,000000009


A-nivå

9. Beräkna 0,1 + 0,2 + ... + 0,8 + 0,9


Fördjupning

10. Beräkna:

a) 0,111... + 0,222...
b) 0,333... + 0,666...
c) 0,333... + 0,1666...
d) 0,111... + 0,999...


Ej nivåsatt

Lägg gärna till uppgifter här om du inte vet vilken nivå du ska lägga i dem i!Multiplikation[redigera]

Övningsuppgifter[redigera]

Uppgifter  visa  diskussion  redigera 

Grund-nivå

1. Beräkna:

a) 0,2 · 2
b) 3 · 0,01
c) 0,31 · 2
d) 3 · 2,1

2. Beräkna:

a) 0,2 · 0,2
b) 3,2 · 0,1
c) 1,2 · 0,2
d) 3 · 2,01

3. Beräkna:

a) 0,2 · 10
b) 0,03 · 10
c) 1,2 · 100
d) 10 · 0,024

4. Beräkna:

a) 0,2 · 20
b) 30 · 0,1
c) 30 · 0,2
d) 300 · 0,02


E-nivå


C-nivå


A-nivå


Fördjupning


Ej nivåsatt

Lägg gärna till uppgifter här om du inte vet vilken nivå du ska lägga i dem i!Division[redigera]

Övningsuppgifter[redigera]

Uppgifter  visa  diskussion  redigera 

Grund-nivå


E-nivå

1. Ett rep som är 2 meter långt ska delas i bitar som är 0,4 meter långa. Hur många bitar blir det?


C-nivå


A-nivå


Fördjupning


Ej nivåsatt

Lägg gärna till uppgifter här om du inte vet vilken nivå du ska lägga i dem i!Länkar[redigera]

Wikipedia: