Matematik för årskurs 7-9

Från WikibooksDenna bok är bara påbörjad och saknar fortfarande mycket. Vem som helst är varmt välkommen att bidra till denna bok, liksom till alla andra böcker. Om du märker att något saknas eller är felaktigt, tveka inte att lägga till eller redigera där det behövs. Läs gärna Redigeringsmallen för tips och stilhjälp.

Boken har också en portalsida.

Datorgenererad bild där hela bilden har skapats med matematiska modeller i en dator. Att räkna på klot kan du till exempel göra i geometrikapitlet i denna bok

Detta är ett nystartat projekt att skapa ett läromedel för högstadiet efter Lgr11. Då projektet inte till en början är årskursbundet utan använder samtliga mål för åk 9 som gäller under hela högstadietiden passade projektet inte för att använda de färdiga mallar för respektive årskurs.


Innehåll[redigera]

Introduktion[redigera]

Framsida - För en färdig bok, tex en tryckt variant
Förord - Kort sammanfattning av bokens syfte
Innehållsförteckning - Endast med själva boken, också tänkt för en tryckt variant
Om denna bok

Innehåll[redigera]

Taluppfattning och räkningUtvecklingstatus: 50% (den 9 maj 2013)
ProcentUtvecklingstatus: 25% (den 9 maj 2013)
AlgebraUtvecklingstatus: 25% (den 9 maj 2013)
GeometriUtvecklingstatus: 25% (den 9 maj 2013)
SannolikhetUtvecklingstatus: 25% (den 9 maj 2013)
StatistikUtvecklingstatus: 00% (den 8 jun 2012)
Funktioner och graferUtvecklingstatus: 25% (den 9 maj 2013)
ProblemlösningUtvecklingstatus: 00% (den 8 jun 2012)
RimlighetsbedömningUtvecklingstatus: 00% (den 8 jun 2012)
RedovisningarUtvecklingstatus: 50% (den 8 jul 2013)

Appendix[redigera]

Faktasidor - Sidor med fakta om olika saker som gåtts igenom, men som är för specifikt för att höra hemma i genomgången. Kan vara fördjupande.
Formelblad
Pi
Extra övningar - Mer övningar på olika nivåer och av olika typer, praktiska, lätta, utmanande, kluringar...
Länkar och andra tips - Tips på andra sajter, läxhjälp, verktyg eller liknande som kan användas inom matematik
Register

Övrigt[redigera]

Portal - Portalsida för hela boken
Redigeringsmall - För editerare med layouttips och instruktioner
Kladd - Skriv vad som helst här