Hoppa till innehållet

Matematik/Matematik C

Från Wikibooks

Matematik A | Algebra | Funktioner | Geometri | Statistik
Matematik B | Algebra | Geometri | Funktioner | Sannolikhetslära | Statistik
Matematik C | Repetition A & B | Algebra | Funktioner | Derivata | Talföljder och summor
Matematik D | Trigonometri | Trigonometri och derivata | Derivata och integraler
Matematik E | Komplexa tal | Derivata och integraler | Differentialekvationer
Facit | Formelsamling/Matematik/Matematik C | MatematikportalenDetta kommer att bli ett läromedel i gymnasiets Matematik kurs C.

Innehållsförteckning Matematik C

AlgebraPrioriteringsreglerBråkPotenserKvadratkomplettering och konjugatuttryckVinklarGeometri och formlerLinjära funktioner

PolynomDefinition av polynomAndragradsekvationerFaktoriseringRationella uttryckKvotFörkortning och förlängningAddition och och subtraktionMultiplikation och division

Linjära och kvadratiska funktionerFunktionsbegreppetLinjära ekvationerAndragradsfunktionerExponential- och potensfunktionerPotenslagarnaLogaritmerTalet e

Definition av derivataDeriveringsreglerLinjära funktionerPotensfunktionerPolynomfunktionerExponentialfunktioner

Aritmetisk summaGeometrisk summaEkonomiska tillämpningarNaturvetenskapliga tillämpningar