Matematik/Matematik B/Statistik

Från Wikibooks


Statistik är Läran om siffror och dess förhållande till verkligheten.

Inom Matematik ingår en statistisk undersökning [ Källa: Skolverket]

Det tas upp några olika mätvärden så som:

Median: De tal som av värde är i mitten, vid två tas medelvärdet ut av dem.

Medelvärde: Summan av talen dividerat på antal värden.

Typvärde: De tal som förekommer mest.

Bias och Bortfall är exempel på olika faktorer som kan påverka resultatet/slutsatsen utav en statistik undersökning.

Lådagram är ett sätt att avteckna statistik på.

I lådagram finns Median, under och övre kvartil samt max och mini - värde