Hoppa till innehållet

Datorn i grundskolan, en IT-teknikers betraktelser

Från Wikibooks

Kapitel 1, IT-planen

Vilka är de övergripande tankarna man bör ha med sig när man påbörjar en IT-strategi för en skola?

Kapitel 2, Klassrummet

Hur skall ett klassrum anpassas för datoranvändning?

Kapitel 3, Programuppsättning

Vad är ett minimum av program i datorerna?

Kapitel 4, Lärplattformar

Olika system för att hjälpa lärarna i sin vardag

Kapitel 5, Datorns roll i olika ämnen

Datorns nytta varierar mellan skolans ämnen, men vad behöver lärarna tänka på?

Kapitel 6, Den sociale datoranvändaren

Internets pedagogiska möjligheter och fallgropar

Kapitel 7, Porr och våld

Skall vi hindra åtkomst till porr och våld? Kan vi det?

Kapitel 8, Spelens existens på skolans datorer

Skall spel tillåtas? Vilka spel?

Kapitel 9, Den digitala redovisningen

De multimediala fördelarna med digital elevredovisning

Kapitel 10, Hur datorer kan underlätta lärarnas vardag

De med mest nytta av datorer är oftast de sista att få datorer i skolan, varför?

Kapitel 11, Framtiden

Funderingar kring vad som händer när varje elev har egen iPad, mobil eller surfplatta med sig hemifrån.

Appendix, Originaltexten från 2003

Originaltexten var skriven utifrån den tidens tekniska problem och enligt Lgr 94