Datorn i grundskolan, en IT-teknikers betraktelser/Kapitel 11, Framtiden

Från Wikibooks


Framtidens datoranvändning i skolan är troligtvis kopplade till mobilernas användning på ett eller annat sätt. I dagens skola är det vanligt att elever har med sig telefoner med en prestanda långt över det man förväntade sig av en dator för tio år sedan. Vad för det med sig för skolan?

I år (2012) tänker Microsoft lansera sitt nya operativsystem Windows 8. Det som är unikt med det operativsystemet är att det blir samma operativsystem för datorer, pekplattor och mobiler. Dvs. ett program eller en applikation går att köra på vilken plattform som helst. Det öppnar helt nya tekniska möjligheter men samtidigt en hel del svårigheter.


Skola 2.0[redigera]

När barnen tar med sig iPaddor och androidplattor hemifrån ställs skoaln inför ett helt nytt "tänk". Kan vi förbjuda vilka sidor eleverna surfar på? Nej, försöker vi det använder de bara 3G eller 4G nätet med det inbyggda modemet. Skall vi förbjud användningen av elevernas egna maskiner och kräva att de skall använda skolans billigare och sämre datorer? Det låter väl ändå fel?

Jag tycker att eleverna naturligtvis skall få ta med sig egna maskiner till skolan och utnyttja det faktum att det är det enklaste sättet att införa ett 1 till 1 system med maskiner som eleverna är nöjda med och som de inte vill vandalisera. Dessutom har de eget ekonomiskt ansvar för det de tar med hemifrån.


Skolans krav[redigera]

Vad kan skolan ställa upp med? Allra lägsta nivån är nog ett trådlöst nätverk som eleverna kan använda med sina egna surfplattor. Varför skall det egentligen vara så förbjudet att använda sig av skolornas nätverk? Fördelen med det är att man trots allt kan syna av de platser eleverna surfar till och det är snällt mot eleverna som inte behöver använda de fria surftimmarna/månad som brukar följa med vid inköp.

Skrivare är något som hör 1990-talet till. Vi är på väg mot det papperslösa samhället, men vi är inte där riktigt än. Av den anledningen bör skolan tillhandahålla utskriftsmöjlighet så att det går att få papperskopior till eleverna. Med det menar jag inte obegränsat med utskrifter utan att det i alla fall skall gå att skriva ut någonstans, helst i färg.

Eluttag bör finnas i korridorerna så att eleverna kan ladda upp sina mobiler och plattor under rasterna. Visserligen är elström en hög kostnad för en skola, men den ström som går åt vid laddning av batterierna är trots allt försumlig.


Hemmens krav[redigera]

Om nu hemmet tar det ekonomiska ansvaret för inköp, underhåll och uppgradering av datorer och liknande bör skolan kunna ställa upp med låsbara säkerhetsskåp i skolan där elever kan låsa in mobiler och surfplattor när de inte används. Alternativt ha plåtskåp som rymmer en mobil eller surfplatta som man kan låsa med eget hänglås. De vanliga elevskåpen av trä eller de bänkar som används i lägre årskurser förslår inte långt vad det gäller att förhindra stölder.


Lärarnas krav[redigera]

I en allt mer teknifierad skola måste det finnas en möjlighet för lärare att ta kontrollen över iPhones, iPads och surfplattor utan att målsmän och föräldrar drabbas på något vis. Enklast är någon form av kontrakt mellan lärare-elev-förälder som skrivs under vid första utvecklingssamtalet där det står att det är ok för lärare att ta mobilen eller plattan. "Det finns redan sådana lagar" kanske du tänker, men de lagarna är inte förankrade hos föräldrarna. Tro mig, jag vet det. Lärarna måste också få rätt att radera fotografier och filmer ur mobiler och surfplattor utan att behöva fråga föräldrar om lov för att förhindra bilder som används i mobbningssyfte. Få föräldrar och elever vet att skolan inte är en allmän plats och att man normalt sett måste ha ett fototillstånd från rektorn för att få ta bilder inuti skolbyggnaden. Skolgården är fortfarande en gråzon vad det gäller fototillstånd.


Pedagogisk nytta[redigera]

Har man samma operativsystem till allt är det enkelt att göra lektionsplaneringar. Om däremot eleverna har mängder med olika mobiler och surfplattor baserade på olika operativsystem uppstår problem för de undervisande pedagogerna. Det går att undvika om man baserar all undervisning på molntjänster men bäst är om man redan innan elever kommer till skolan tar en diskussion inom lärarlagen om vilket/vilka operativsystem som man tycker att skolan skall ge stöd till med en from förhoppning om att föräldrarna skall ta till sig den informationen och bara köpa in mobiler o.dyl. till barnen som är av den typen.


De utanför systemet[redigera]

Naturligtvis är detta en vision om en framtida skola. Visioner är bra, man måste ha mål att sträva mot om man vill veta vilken riktning man skall ta. Men det kommer alltid att finnas elever som står utanför visionen pga. ekonomiska eller religiösa skäl. Vad gör man med dem? Enklast är att köpa in en handfull mobiler/surfplattor till skolan som man delar ut till dessa elever under de lektioner man använder dem. I slutändan blir detta ändå billigare än om man tvingas köpa in hela klassuppsättningar av datorer som måste kasseras pga. Vandalisering efter en termin.