Hoppa till innehållet

Diskussion:Datorn i grundskolan, en IT-teknikers betraktelser

Sidans innehåll stöds inte på andra språk.
Nytt ämne
Från Wikibooks
Senaste kommentaren: för 12 år sedan av Ingwik

Detta är i grunden en artikelserie jag skrev i början av 2000-talet för publicering i de olika tidningarna de två lärarfackförbunden har. Då artiklarna aldrig publicerades och jag själv tycker att de är för informativa för att raderas olästa, väljer jag att publicera texten här istället. Jag vet att en del information är föråldrad, men jag skall jobba igenom texten och förnya den tekniska informationen, den pedagogiska informationen är bra. Tanken är att detta skall vara grunden för en längre text/bok med koppling till IT och pedagogik.

//Författaren

Delarna kring programvara behöver en grov uppdatering. Idag finns gratis alternativ som OpenOffice, GIMP, Paint.NET och 7-Zip för ordbehandling, bildredigering och filkompression. Linux är inte längre så svåranvänt som det var för några år sedan och förtjänar en ärlig utvärdering // Kristian

Jag uppdaterade gällande operativsystemen och lade in några program. Jag är inte helt säker på hur man bör göra då boken är skriven i jag-form och det dessutom är problematiskt om vissa passager ger intryck av att innehållet är up to date, medan andra är föråldrade. --LPfi 26 maj 2009 kl. 15.39 (CEST)Svara
Alla artiklar om datorer blir ju rätt snabbt föråldrade och hur ska man hantera det? Kanske man skulle behöva datera artiklarna, typ: Datorn i grundskolan, en IT-teknikers betraktelser om utvecklingen i början av tjugohundratalet (visst heter det väl så?). Jag vart lite förvånad när jag började läsa. Jag trodde datorerna fanns i varje klassrum. Och det gör dom väl, nu för tiden. Men jag tycker artikeln ska finnas kvar. Kul och (lite) intressant. Max Speed 7 juni 2009 kl. 14.12 (CEST)Svara
Frågan är om vi vill ha en historisk betraktelse, varvid det är bäst att lämna den (mer eller mindre) ursprungliga artikelsamlingen som den är, eller om vi vill ha en bok som hjälper lärare i dagens läge och i framtiden.
Jag upplever att Wikibooks uppgift i första hand är den senare, också om det kunde vara bra att ha det historiska lättillgängligt, antingen som en länk till en historisk version eller under skild rubrik à la ditt förslag.
Hur som helst upplever jag att råden i artikeln fortfarande är aktuella, till många delar. I Finland lyder de centrala anvisningarna "skolan skall ha en IT-strategi". Punkt. Dessa strategier och erfarenhet av dem finns väl i varje skola, men huruvida strategierna varit vettiga och huruvida de nuvarande lärarna ser alternativ är en skild fråga. Det vore bra om någon med uppfattning om "the state of the art" kunde se om artikeln har relevans i dagens läge eller om det finns bra aktuella rekommendationer och diskussioner det artiklarna handlar om.
--LPfi 9 juni 2009 kl. 12.04 (CEST)Svara


Nu är boken omredigerad enligt dagens standard på läroplan, operativsystem och hårdvara. Jag behöll hela den gamla texten i ett separat kapitel (Appendix) just av historiska skäl. Det finns en poäng med att behålla texten så att IT-tekniker i framtiden kan jämföra med samtidens krav. Däremot står det vem som helst fritt att kontinuerligt skriva om de nya kapitlen så att resten av boken är ett levande dokument. "Jag" formen är enkel att redigera bort, ellr så fortsätter folk att utgå ifrån egna erfarenheter och skriva i "jag form" fortsättningsvis.
ingwik 28 februari 2012 kl. 13.03 (CEST)Svara