Tävlingsprogrammering/Uppgifter

Från Wikibooks

Detta är en samling problem, för vilka det finns eller kommer att finnas kommentarer och lösningsförslag. Alla uppmuntras att starta, komplettera och korrigera diskussioner kring uppgifterna. Detta är ingen färdigt facit med entydiga svar utan ett utrymme för olika synpunkter och tips om hur man kan lösa de givna uppgifterna.

I synnerhet välkomnas:

  • Alternativa lösningsmetoder
  • Lösningar i andra språk än C/C++
  • Förbättringar av lösningsförklaringen
  • Synpunkter på problemet eller lösningen
  • Länkar till liknande problem
  • Språkrättningar (stavfel etc.)

Hur du redigerar sidorna


PO-kvalet 2007[redigera]

PO-onlinekvalet 2007 (under uppbyggnad)[redigera]

PO-finalen 2007[redigera]

PO-kvalet 2008[redigera]

PO-onlinekvalet 2008[redigera]

PO-finalen 2008[redigera]


PO-kvalet 2009[redigera]

PO-onlinekvalet 2009 (under uppbyggnad)[redigera]

PO-finalen 2009[redigera]


PO-kvalet 2010[redigera]

PO-onlinekvalet 2010 (under uppbyggnad)[redigera]

PO-finalen 2010[redigera]

KATT-1 2010[redigera]

KATT-2 2010[redigera]

PO-kvalet 2011[redigera]

PO-onlinekvalet 2011[redigera]

PO-finalen 2011[redigera]

KATT 2011[redigera]

PO-kvalet 2012[redigera]

PO-onlinekvalet 2012[redigera]

PO-finalen 2012[redigera]

KATT 2012[redigera]

PO-kvalet 2013[redigera]

PO-onlinekvalet 2013[redigera]

PO-finalen 2013[redigera]

KATT 2013[redigera]

PO-skolkvalet 2014[redigera]

PO-onlinekvalet 2014[redigera]

PO-onlinekvalet 2015[redigera]

PO-kvalet 2016[redigera]


PO-onlinekvalet 2016[redigera]

PO-skolkvalet 2018[redigera]