Tävlingsprogrammering/Uppgifter/Plocka Äpllen

Från Wikibooks
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Rekursion. Blir väldigt mycket snabbare om man inser att man aldrig behöver gå tillbaka utan endast upp/ner/höger.

Lösning av Andreas Wallström:

#include <iostream>
#include <algorithm>
 
using namespace std;
 
typedef vector<vector<int>> vvi;
 
int recur(int x, int y, int k, vvi apples);
int N, K;
 
int main() {
  cin >> N >> K;
  vector<vector<int>> apples(2, vector<int>(N));
 
  for(int i = 0; i < N; ++i) cin >> apples[0][i];
  for(int i = 0; i < N; ++i) cin >> apples[1][i];
 
  cout << recur(0, 1, K, apples) << endl;
}
 
int recur(int x, int y, int k, vvi apples) {
  //Out of bounds
  if(x < 0 || x >= N || y < 0 || y > 1)
    return -1;
 
  --k;
  int applesTaken = apples[y][x];
  apples[y][x] = 0;
 
  if(k == 0)
    return applesTaken;
 
  int best;
  best = recur(x,  y-1, k, apples);
  best = max(best, recur(x+1, y,  k, apples));
  best = max(best, recur(x,  y+1, k, apples));
 
  return applesTaken + best;
}