Hoppa till innehållet

Hjälp:Skriva programmeringsexempel

Från Wikibooks

Här är en kortkurs i Wikipedia-formatet starkt fokuserat på de delar som är viktigast för denna bok. För mer utförlig information, se denna sida.

  • När programkod infogas ska taggarna <source> (med sluttaggen </source>) användas. Med hjälp av den taggen kan också programmeringsspråk anges, t.ex.: <source lang="cpp"> eller <source lang="PHP">. Då erhålls riktig syntaxuppfärgning. I annat fall kan varje rad förses med ett extra inledande blanksteg. Detta gäller även tomma rader. Gör man detta används automatiskt fixed font och programkoden får en ruta omkring sig. Samma sak erhålls om man sätter in taggarna <pre>före koden och </pre> efter.
  • Om modellen med inledande blanksteg används enligt ovan skall kommentarer i programkoden göras med mallen komm, d.v.s. skrivas på följande sätt: {{komm|Min kommentar}}. Då får de ett utseende som skiljer dem från den övriga koden (just nu är de gröna). Om <source>-taggarna används kan kommentarer göras i enlighet med det aktuella programmeringsspråkets syntax.
  • För själva uppgiftsbeskrivningarna används mallen proguppgift som ger en ram runt problemet. Syntaxen är
{{proguppgift|Problemets namn|2=
Problemtext
Körningsexempel (formaterad som programkod)
}}

Detta visar:

Problemets namn

Problemtext

Körningsexempel (formaterad som programkod)

Eftersom detta är en mall så får problemtexten inte innehålla några | (pipe). Om det skulle behövas ett sådant tecken erhålls detta med {{!}}.

  • Bilder inkluderas med [[Bild:filnamn]], varefter bilden laddas upp genom att klicka på länken som skapas. För att använda en egen bild välj "Ladda upp fil" i menyn till vänster. PNG-filer fungerar bra. Observera att uppladdade filer inte kan läggas i den sorts katalogstruktur som själva sidorna ligger i. Ge namn som Tävlingsprogrammering:ärtor.png. Det verkar inte som det går att byta namn på uppladdade filer.