Tävlingsprogrammering/Uppgifter/Flyttkartonger

Från Wikibooks
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Se problemet

Ett angreppssätt är att göra en brute force. Man testar alla möjliga antal extra lådor att börja med, och sedan simulerar man processen och kollar ifall man kommer hela vägen. I varje steg vill man putta ner så många lådor som går. Detta fungerar dock inte, eftersom man kan behöva upp till 3000*2^20 extra lådor att börja med.

Istället kan man göra en binärsökning, över antal extralådor. Detta går eftersom ifall man testar ett värde och ser att det inte fungerar vet man att svaret är större, och om man får att det fungerar vet man att svaret är lägre.

Ett annat sätt man kan göra på är att "gå baklänges" genom staplarna. Först räkna ut hur många extra som behövs om man börjar på näst sista, därifrån hur många som behövs om man börjar på tredje sista o.s.v.

Lösningsförslag i C++:

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

#define rep(i,a,b) for(int i = a; i<int(b);++i)
#define all(v) v.begin(),v.end()

typedef long long ll;
typedef vector<ll> vi;
typedef pair<ll,ll> pii;

int main(){
  cin.sync_with_stdio(false);
  ll n; cin>>n;
  vi v(n);
  rep(i,0,n) cin>>v[i];
  ll ans = v[n-1];
  for(ll i = n-1; i>0; --i)
    ans = max(v[i],ans*2-v[i]);
  cout<<max(0ll,ans-v[0])<<endl;
}