Rita med Gimp/Text i guld

Från Wikibooks
Text i guld.
Mask.

Text i guld är en övning i användandet av Gimp. Detta sätt att skapa guldliknande text är förmodligen inte det bästa, men det är ett sätt i mängden. I denna övning så kommer att antal filter och några skripter, men även ett antal standardverktyg. Skapa gärna en logga som är mycket större än den slutgiltiga, på det viset så blir den mycket mjukare när den blir nerskalad och slipper sågtandade fenomen som kan uppstå.

Skapa en mask[redigera]

Börja med att skapa en ny tom bild med svart bakgrund. Byt till vit förgrundsfärg. Välj Skriv text i bilden verktyget och välj en font och dess storlek. Klicka i bilden och skriv. Byt till Flytta lager och markering verktyget och flytta till den position som blir passande. För att få en rundare övergång så använd Filter | Gör suddigare | Gaussisk oskärpa.... Ställ in den på IIR och en radie på 5 för att få en bra gråskala. För att ytterligare justera själva masken så kan dialogen Lager | Färger | Kurvor användas. Med detta verktyg kan kan gråskalan justeras så att får en tillsynes annan stuktur. Här gäller det att ha tålamod och prova sig fram. Tänk på att det alltid går att ångra (Ctrl+Z).

Ljuseffekt[redigera]

Färgskalor.
Guld, men utan skugga.

Gå in på Filter | Ljuseffekter | Ljuseffekter och påbörja justering av masken. Under första fliken Alternativ väljs genomskinlig (transparent) bakgrund och skapa ny bild. Genom dessa val förändras aldrig originalmasken, och valet av bakgrundsfärg görs efteråt och kan ändras i efterhand. Under fliken Ljus finns det inga exakta inställningar att rekommendera; här får man prova sig fram. Samma sak gäller under Material, prova olika inställningar. Under fliken Bumpmap skall valet Använd bumpmapping vara ikryssat och den bild som masken finns i ska väljas, om den inte redan är vald. Under fliken Miljökarta skall valet Använd miljömapping ej vara ikryssat; använd inte miljökarta för denna effekt.

När du justerar ljus och material, tänk på att det är ett negativ som kommer skapas. Alla ljusa partier kommer att bli mörka och tvärtom. Kom också ihåg att ifall det inte blir bra, är det bara att försöka igen!

Förgyllning[redigera]

Vad som nu återstår är att täcka hela verket med guld. För att kunna göra det så måste Golden väljas bland färgskalorna, och för att lyckas med denna typ av förgyllning måste ytterligare ett filter användas. Välj först färgskalan Golden under fliken Färgskalor i fönstret Lager, kanaler, slingor, ångra. Filtret går sedan att finna under Filter | Färger | Mappa | Gradientkarta. Då filtret körs kommer det att appliceras en typ av förgyllning på det negativ som tidigare skapades. Om du inte gillar resultatet så är det bara att stänga negativet utan att spara. Börja sedan om i avsnitt Ljuseffekt för att skapa ett bättre negativ, eller, om du vill; börja från början och modifiera själva masken. Variationerna är nästan oändliga och det finns inget korrekt alternativ. Masken kan vara bra, men ljussättningen tvivelaktig, eller tvärtom. Prova och kasta. Prova och ångra. Det finns inget som är rätt eller fel när man skapar bilder...

Skugga[redigera]

När en acceptabel logga är skapad kan en bra bakgrund läggas till. Skapa ett nytt lager, i den nyskapade bilden, och placera det i botten. Fyll detta lager med den färg som önskas (vit i detta exempel). Aktivera textlagret igen och kör nu skriptet Script-Fu | Skugga | Skuggkastning. Här finns ytterligare val att göra och, återigen, om det inte blir bra är det bara att ångra (Ctrl+Z). För att återaktivera skriptet och komma tillbaka till den gamla dialogen så finns Filter | Återvisa xxxx eller Skift+Ctrl+F. Genom att kombinera Ctrl+Z och Skift+Ctrl+F är det alltså möjligt att hoppa fram och tillbaka i oändlighet.


Det finns fler sätt att göra denna typ av maskning, bland annat genom att använda en "miljömask". Komplettera gärna med fler metoder!


  Rita med Gimp
Innehåll - Rita med Gimp/Gimp från grunden - Dialoger och fönster - Insticksmoduler - Filter - Script-Fu
Rita bilder - Glaskula med text - Text i guld