Rita med Gimp/Gimp från grunden

Från Wikibooks
Gimp

Gimp från grunden är en vägledning för installation av själva programmet Gimp och en genomgång av alla fönster och en del dialoger.

Installation av Gimp[redigera]

Gimp finns för Linux, Mac och Windows.

Installation av Gimp på Windows[redigera]

Börja med att installera drivrutinerna för Gimp, det vill säga GTK+ 2 för Windows (version 2.6.9). För enkelhetens skull låt installationsprogrammet välja katalog och skapa det som behövs. Detsamma gäller för installation av programmet Gimp, eller The Gimp för Windows (version 2.2.8). Välj svenska då detta ska bestämmas, men om det är fler som använder datorn så kan andra språk väljas för dem.

Installation av Gimp under Linux[redigera]

Installationen är mycket beroende av distribution och vilket pakethanteringssystem man använder. Idag torde pakethanterarna automatiskt sköta om alla beroenden och det är bara att aktivera installationen av själva Gimp-paketet. I allmänhet gör man en systemvid installation varvid administrationsrättigheter krävs.

Under Ubuntu finns Gimp förinstallerad om man inte väljer bort det med anpassad installation. Om Gimp inte finns förinstallerat anger du bara det kommando som motsvaras av din distribution vid kommandotolken (det går också bra att använda de grafiska användargränssnitten):

Debian
apt-get install gimp
Fedora
yum install gimp
Gentoo Linux
emerge gimp (flaggan -p kan läggas till först så man ser vilka paket som kommer att installeras)
Mandriva
urpmi gimp
OpenSUSE
yast -i gimp eller: zypper in gimp
Ubuntu
sudo apt-get install gimp

Detta bör installera alla nödvändiga paket för att köra Gimp på din distribution.

Systemkrav[redigera]

Storleken på arbetsminnet (RAM) kan ha en viktig betydelse, särskilt om stora bilder ska redigeras. Minimum 128 MB RAM rekommenderas, men ju mer minne desto bättre.

Gimp ska fungera med Windows 98/ME/NT4/2000/XP, men det rekommenderas att använda NT-baserat operativsystem (NT4, 2000 eller XP). Från och med Gimp 2.2 och GTK+ 2.4 stöds inte längre äldre system, såsom Windows 95.

Gimp fungerar utmärkt också på åtminstone GNU/Linux, Mac OS X, OpenSolaris och FreeBSD. Också på andra Unix-liknande operativsystem för x86 (normala PC-maskiner) och power-PC fungerar programmet antagligen, men installationen kan kräva icke-trivialt anpassningsarbete. X och gtk+ bör finnas installerade eller installeras, men dessa är standardkomponenter i många av systemen.

Tillpassning[redigera]

Välkommen
Personligt
Prestanda

Då Gimp startas för första gången (på Unix då en viss användare startar programmet för första gången), kommer en del frågor att dyka upp, och en katalog kommer att skapas i C:\Documents and Settings eller i hemkatalogen. Detta är för att varje användare kan ha olika inställningar och insticksmoduler (plugins) installerade.

Detta är dialogen som dyker upp vid första start och det är förmodligen inga problem att svara ja på alla frågor, men det finns en del justeringar som gör att Gimp fungerar bättre. Eftersom det första fönstret nämner GNU:s Generella Publika Licens så är det ett sant välkomnande!

Sedan dyker ett fönster upp som visar en del personliga inställningar och filer som Gimp kommer att skapa. Om man väljer en katalog som är skrivskyddad kan det dyka upp en del felmeddelanden, så det är bäst att acceptera den förvalda katalogen eller en katalog förberedd för ändamålet. Det går att rulla för att se allt som kommer att installeras där.

Att ställa in hur minnet ska hanteras är inte enkelt, men samtidigt inget att avskräckas från. Mycket beror på vad som krävs av Gimp och på datorns uppbyggnad. Det finns två val här: antingen välja det förvalda som programmerarna tänkt sig, eller själv fundera ut det bästa värdet. Om man väljer mer RAM än hälften av tillgängligt minne, kan det bli så att andra program måste stängas då Gimp körs. Väljer man ett alltför litet arbetsminne måste alla redigeringar som görs på en bild sparas på det fasta minnet.

Växlingsfil[redigera]

När det gäller utrymme för växlingsfil kan man acceptera det förvalda, men om det finns mer än ett fast minne i datorn så är det en fördel att skapa en speciell katalog i detta och välja den som växlingsfil (swap file).

Bildbearbetning kräver mycket minne. Gimp använder operativsystemets minneshanteringstjänst för att hantera minnet till en viss grad, sedan används ett internt system så att Gimp inte tar upp allt minne i datorn. Detta system bygger på att skriva gamla data till filer på det fasta minnet, när det valda arbetsminnet blivit fullt. Valet av detta arbetsutrymme görs i steg om megabyte. I det valet ingår inte det minne som Gimp själv behöver för sin start.

Ett lågt värde innebär att Gimp ganska snabbt börjar skriva till det fasta minnet i stället för till arbetsminnet och kanske inte använder arbetsminnet fullt ut. Ett för högt valt värde gör att andra program tvingas använda operativsystemets växlingsfil och fungerar sämre. I värsta fall slutar det att fungera helt och hållet, eller fungerar med en del fel.

Storlek på cache[redigera]

Det finns ett antal sätt att besluta storleken på växlingsminnet, och även en del knep:

 • Strunta i problemet och hoppas att det förutvalda värdet fungerar. Detta fungerade då datorerna hade små RAM och då folk ville skapa små bilder med Gimp och bara körde några få program åt gången. Ska Gimp användas till att göra skärmdumpar och en och annan logotyp är nog detta det bästa valet.
 • Tag hjälp för att ställa in detta. Om den aktuella datorn är en arbetsstation som många ska använda, är det bäst att låta administratören sköta detta. På det viset slipper någon användare bli anklagad för att misshandla datorn.
 • Ändra värdet steg för steg och se vilken inställning som maskinen mår bäst av. En varning dock! Om andra program får för lite minne, kan de krascha, vilket kan vara katastrofalt om osparat arbete finns i dem, och därmed går förlorat.
 • Gör en del beräkningar och var på den säkra sidan. I Windows kan man trycka Ctrl+Alt+Del så syns det hur mycket minne som är upptaget för tillfället. I GNU/Linux kan man t ex använda funktionerna top och free.

Genom att gå in på Arkiv|Inställningar och klicka på ikonen Miljö kan man ändra dessa värden senare.

När cachen är full börjar Gimp att skriva till växlingsfilen. Om det finns fler än ett fast minne i datorn kan det vara bra att välja en katalog på det andra fasta minnet. Den katalog som växlingsfilen placeras i kan man naturligtvis ändra efteråt genom att gå in på Arkiv|Inställningar|Kataloger och byta katalog. Ett sätt att se hur mycket minne som krävs vid arbetet med en viss bild är att titta i nederkanten av redigeringsfönstret:

Öppna och spara[redigera]

För att komma igång kan man antingen använda Arkiv | Öppna... eller Arkiv | Ny..., men det går även att öppna en fil genom att dra den från utforskaren och släppa den på verktygsfönstret. När en ny bild ska skapas kommer ett dialogfönster upp där storlek, upplösning och bakgrundsfärg kan bestämmas. När en bild ska sparas väljs detta i redigeringsfönstrets Arkiv | Spara. Gimp väljer själv Mina dokument/Mina bilder som standard, men genom att klicka på +Bläddra efter andra mappar kan man välja andra kataloger. Gimp ger bilden först namnet Namnlös och utan fil-ändelse, och om inte detta kompletteras kommer ett meddelande upp. Detta beror på att det i Gimp finns ett stort antal filtyper att välja mellan för bilden att sparas som. Om det aktuella dokumentet består av flera lager och har andra egenskaper som är typiska för Gimp bör bilden sparas med fil-ändelsen .xcf som är Gimp:s egna format. Om exepelvis formatet .png skulle väljas vid detta tillfälle visas ett meddelande. Om man väljer Export kommer en anpassad kopia av originalet att sparas, men den källbild som finns i Gimp förblir opåverkad. Det går även att spara i Adobe Photoshop:s format .psd, som i princip passar ihop med Gimp.

För att vara på den säkra sidan, då en bild bearbetas, bör man börja med att spara bilden. Med jämna mellanrum är det säkrast att spara alla ändringar, ångringshistoriken finns fortfarande kvar.

Filformat[redigera]

Det skiljer en del mellan vilka filtyper som Gimp kan öppna och vilka typer som Gimp kan spara filer som. Detta beror på att somliga filformat kan ha begränsningar för hur de får användas i fri programvara.

Öppna[redigera]

Här är ett antal filformat som Gimp kan läsa:

 • Gimp XCF bild (*.xcf) - Gimps standardformat som stöder lager och andra data som skapas.
 • Alias|Wavefront PIX bild (*.pix, *.matte, *.mask, *.alpha, ...) - ?
 • AutoDesk FLIC- animation (*.fli, *.flc) - ?
 • Bzip-arkiv (*.xcf.bz2, *.bz2, *.xcfbz2) - ?
 • DICOM-bild (*.dcm, *.dicom) - ?
 • Kapslad postskriptbild (*.eps) - ?
 • Flexible Image Transport System (*.fit, *.fits) - ?
 • G3 faxbild (*.g3) - ?
 • GIF-bild (*.gif) - Detta är ett format som stöder en viss form av animering och som komprimeras med ett av Aldus Corporation patenterat LZW-format.
 • GIMP-pensel (*.gbr, *.gpb) - Om man vill installera fler penslar så är dessa de format som Gimp kan hantera.
 • GIMP-animerad pensel (*.gih) - En del penslar är animerade, och består av flera lager.
 • GIMP-mönster (*.pat) - Ett standardformat för Gimps mönster.
 • Gzip-arkiv (*.xcf.gz, *.gz, *.xcfgz) - Komprimerad Gimp bild.
 • JPEG-bild (*.jpg, *.jpeg, *.jpe) - Komprimerad bild.
 • KISS CEL (*.cel) - ?
 • Microsoft Windows ikon (*.ico) - Ikoner som bland annat används i Utforskaren.
 • Microsoft WMF-fil (*.wmf, *.apm) - ?
 • Paint Shop Pro bild (*.psp, *.tub) - Standardformat för programmet Paint Shop Pro. Har stöd för flera lager m m.
 • PDF-dokument (*.pdf) - Dokument som vanligtvis läses med Akrobat Reader, i version 9 och senare namnändrat till Adobe Reader.
 • Photoshop-bild (*.psd) - Standardformat för Photoshop.
 • PNG-bild (*.PNG) - Ett format som i många fall kan ersätta GIF och JPEG formaten.
 • PNM-fil (*.pnm, *.ppm, *.pgm, *.pbm) - ?
 • Postscript dokument (*.ps) - ?
 • RAW image (*.bay, *.bmq, *.cr2, *.crw, ...) - För att kunna öppna dessa filer behövs en insticksmodul.
 • Skalbar SVG-bild (*.svg) - ?
 • Silicon Graphics IRIS-bild (*.sgi, *.rgb, *.bw, *.icon) - Silicon Graphic:s bildformat.
 • SUN rasterfil-bild (*.im1, *.im8, *.im24, *.im32, ...) - ?
 • Targa-bild (*.tga) - ?
 • TIFF-bild (*.tif, *.tiff) - ?

Spara[redigera]

Detta är ett antal filformat som Gimp kan spara bilder i:

 • Gimp XCF bild (*.xcf) - Gimps standardformat som stöder lager och andra data som skapats.
 • Alias|Wavefront PIX bild (*.pix, *.matte, *.mask, *.alpha, ...)
 • AutoDesk FLIC- animation (*.fli, *.flc)


  Rita med Gimp
Innehåll - Rita med Gimp/Gimp från grunden - Dialoger och fönster - Insticksmoduler - Filter - Script-Fu
Rita bilder - Glaskula med text - Text i guld